Quy hoạch mạng 4G LTE và áp dụng cho TP. Vinh

Tải miễn phí đồ án
Tên tài liệu : Quy hoạch mạng 4G LTE và áp dụng cho TP. Vinh: Đồ án tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Như Trinh; Ng.hd.: ThS. Cao Thành Nghĩa. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 86 tr. ; 27 cm. vie - 621.3/ NT 8332q/ 13
Thể loại: Luận Án - Luận văn
Năm : 2013

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU III
TÓM TẮT ĐỒ ÁN IV
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU V
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ VI
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIII
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIII
CHƯƠNG 1. HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VÀ MẠNG 4G 1
1.1. Sự phát triển của hệ thống thông tin di động 1
1.1.1. Hệ thống thông tin di động thế hệ 1 (1G) 2
1.1.2. Hệ thống thông tin di động thế hệ 2 (2G) 3
1.1.3. Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 (3G) 5
1.1.4. Hệ thống thông tin di động thế hệ 4 (4G) 6
1.2. Tổng quan về mạng 4G 7
1.3. Sự khác nhau giữa 3G và 4G 9
1.4. Kết luận chương 1 10
CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC MẠNG 4G LTE VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 11
2.1. Giới thiệu về công nghệ LTE 11
2.1.1. Mục tiêu của LTE 12
2.1.2. Các đặc tính cơ bản của LTE 12
2.1.3. Các thông số lớp vật lý của LTE 13
2.2. Cấu trúc của LTE 15
2.3. Các kênh sử dụng trong E-UTRAN 20
2.4. Một số đặc tính của kênh truyền 21
2.4.1. Trải trễ đa đường 22
2.4.2. Các loại fading 22
2.4.3. Dịch tần Doppler 23
2.4.4. Nhiễu MAI đối với LTE 23
2.5. Các kỹ thuật cho truy nhập vô tuyến trong LTE 23
2.5.1. Công nghệ đa truy nhập cho đường xuống OFDM và OFDMA 24
2.5.2. Kỹ thuật đa truy nhập cho đường lên SC-FDMA 32
2.5.3. Kỹ thuật đa anten MIMO 34
2.5.4. Mã hóa Turbo 36
2.5.5. Thích ứng đường truyền 37
2.5.6. Lập biểu phụ thuộc kênh 38
2.5.7. HARQ với kết hợp mềm 38
2.6. Chuyển giao 39
2.6.1. Mục đích chuyển giao 39
2.6.2. Trình tự chuyển giao 39
2.6.3. Các loại chuyển giao 42
2.6.4. Chuyển giao đối với LTE 45
2.7. Điều khiển công suất 46
2.7.1. Điều khiển công suất vòng hở 47
2.7.2. Điều khiển công suất vòng kín 48
2.8. Kết luận chương 2 49
CHƯƠNG 3. QUY HOẠCH MẠNG 4G LTE VÀ ÁP DỤNG CHO TP.VINH 51
3.1. Khái quát về quá trình quy hoạch mạng LTE 51
3.2. Dự báo lưu lượng và phân tích vùng phủ 52
3.2.1. Dự báo lưu lượng 52
3.2.2. Phân tích vùng phủ 53
3.3. Quy hoạch chi tiết 53
3.3.1. Quy hoạch vùng phủ 53
3.3.2. Quy hoạch dung lượng 68
3.4. Quy hoạch cho TP. VINH 72
3.5. Tối ưu mạng 74
3.6. Điều khiển công suất kênh PUSCH của LTE 75
3.7. Kết luận chương 3 76
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG MẠNG 4G LTE ÁP DỤNG CHO TP.VINH 78
4.1. Lưu đồ mô phỏng quy hoạch LTE 78
4.2. Quy hoạch mạng LTE 78
4.3. Kết luận chương 4 85
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO 87
PHỤ LỤC 88

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, mạng không dây ngày càng trở nên phổ biến với sự ra đời của hàng loạt những công nghệ khác nhau như Wi-Fi, WiMax ... Cùng với đó là tốc độ phát triển nhanh, mạnh của mạng viễn thông phục vụ nhu cầu sử dụng của hàng triệu người mỗi ngày. Hệ thống di động thế hệ thứ hai, với GSM và CDMA đã phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, thị trường viễn thông càng mở rộng càng thể hiện rõ những hạn chế về dung lượng và băng thông của các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ hai. Sự ra đời của hệ thống di động thế hệ thứ ba với các công nghệ tiêu biểu như WCDMA hay HSPA là một tất yếu để có thể đáp ứng được nhu cầu truy cập dữ liệu, âm thanh, hình ảnh với tốc độ cao, băng thông rộng của người sử dụng.
Mặc dù các hệ thống thông tin di động thế hệ 2.5G hay 3G vẫn đang phát triển không ngừng, nhưng các nhà khai thác viễn thông lớn trên thế giới đã bắt đầu tiến hành triển khai thử nghiệm một chuẩn di động thế hệ mới có rất nhiều tiềm năng và có thể sẽ trở thành chuẩn di động 4G trong tương lai, đó là LTE (Long Term Evolution).
Trước đây, muốn truy cập dữ liệu, phải cần có 1 đường dây cố định để kết nối. Trong tương lai không xa với LTE, có thể truy cập tất cả các dịch vụ mọi lúc mọi nơi trong khi vẫn di chuyển: xem phim chất lượng cao HDTV, điện thoại thấy hình, chơi game, nghe nhạc trực tuyến, tải cơ sở dữ liệu v.v… với một tốc độ “siêu tốc”.
Đó chính là sự khác biệt giữa mạng di động thế hệ thứ 3 (3G) và mạng di động thế hệ thứ tư (4G). Tuy vẫn còn khá mới mẻ nhưng mạng di động băng rộng 4G đang được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều thay đổi khác biệt so với những mạng di động hiện nay. Trong bài đồ án tốt nghiệp này em xin trình bày đề tài: “Quy hoạch mạng 4G LTE và áp dụng cho TP. Vinh”. Nội dung của đồ án bao gồm 4 chương:
Chương 1. Giới thiệu về hệ thống thông tin di động và tổng quan về mạng 4G.
Chương 2. Cấu trúc mạng 4G LTE và các vấn đề liên quan .
Chương 3. Quy hoạch mạng 4G LTE và áp dụng cho TP.VINH.
Chương 4. Kết quả mô phỏng mạng 4G LTE áp dụng cho TP.VINH.
Trong quá trình thực hiện đồ án, em còn có những hạn chế về khả năng và còn nhiều sai sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô và bạn bè.Xem link download tại Blog Kết nối!
Xem thêm:
Quy hoạch mạng 4G LTE
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©