Một số giải pháp nâng cao năng lực nhận tái của Vinare trong bối cảnh gia nhập tổ chức thương mại thế giới – WTO

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao năng lực nhận tái của Vinare trong bối cảnh gia nhập tổ chức thương mại thế giới – WTO

 Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm theo pháp luật của Nhà nước và theo những quy định trong điều lệ của công ty, thực hiện những chức năng sau:

- Kinh doanh nhận và nhượng tái bảo hiểm trong và ngoài nước.

- Tư vấn và giúp đỡ về mặt kỹ thuật nghiệp vụ cho các công ty bảo hiểm trong việc thu xếp tái bảo hiểm và khai thác bảo hiểm.

- Cung cấp thông tin bảo hiểm, tái bảo hiểm trong và ngoài nước.

- Đào tạo cán bộ bảo hiểm và tái bảo hiểm.

- Đầu tư vốn nhàn rỗi.

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n hay các nhà bảo hiểm, tái bảo hiểm hàng đầu khu vực và thế giới.
3.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tái bảo hiểm
Thường xuyên mở các khoá đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ bảo hiểm, tái bảo hiểm. Ngoài hiểu biết về tái bảo hiểm, cần am hiểu cặn kẽ về bảo hiểm gốc đặc biệt là công tác đánh giá rủi ro, đề phòng và hạn chế tổn thất để tư vấn, hỗ trợ nhà bảo hiểm gốc quản lý tốt rủi ro. Nắm bắt kịp thời những thông tin , tình hình tổn thất diễn biến trên thị trường bảo hiểm trong nước cũng như quốc tế để kịp thời đưa ra những quyết sách cho phù hợp, an toàn, mang lại hiệu quả cao. Đó là quyết định có hay không nhận tái, hoa hồng nhận tái, cơ cấu mức giữ lại/ tái đi, hoa hồng nhượng…Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, trau dồi kiến thức về ngoại ngữ sẽ không chỉ là yêu cầu mà còn là mục tiêu phấn đấu của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nói chung và tái bảo hiểm nói riêng.
CHƯƠNG II: THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA VINARE GIAI ĐOẠN 2004 – 2007
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
1. Lịch sử hình thành và phát triển
Từ năm 1993, sau khi Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/CP về kinh doanh bảo hiểm nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã được thành lập theo các hình thức khác nhau: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài…tạo được bước ngoặt lớn cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam về sau.
Sự phát triển với tốc độ cao, ổn định của nền kinh tế - xã hội đã làm tăng nhu cầu bảo hiểm toàn xã hội. Với quy mô vốn vừa và nhỏ, đối với các dịch vụ bảo hiểm có mức trách nhiệm cao, các doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện chuyển tái bảo hiểm ra nước ngoài, nhằm san sẻ rủi ro và đảm bảo khả năng thực hiện trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm. Do cạnh tranh, các doanh nghiệp bảo hiểm gốc trong cùng thị trường không thực hiện hay chi chuyển tái không đáng kể cho các công ty khác cùng một thị trường. Trong bối cảnh như vậy, phần lớn dịch vụ bảo hiểm được chuyển ra nước ngoài.
Trước tình hình mới, Chính phủ đã xúc tiến thành lập Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nay theo Quyết định số 920/TC/QĐ/TCCB ngày 27/9/1994 của Bộ Tài chính, được phép hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 100104 ngày 06/10/1994. Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1995 với số vốn ban đầu 40 tỷ VND.
Mục đích khi thành lập VINARE : là tổ chức duy nhất chuyên kinh doanh tái bảo hiểm, trung tâm điều tiết, trao đổi dịch vụ tái bảo hiêm, nhằm nâng phần giữ lại dịch vụ bảo hiểm trong nước. Hạn chế tối đa lượng dịch vụ bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài. Ngoài ra, VINARE còn đảm nhiệm chức năng trung tâm thông tin thị trường bảo hiểm/tái bảo hiểm. Tư vấn hỗ trợ các công ty trong thị trường trong việc thu xếp tái bảo hiểm. Là một trong những công cụ quan trọng của nhà nước quản lý thị trường bảo hiểm trong thời kỳ hội nhập
Năm 2004, thực hiện Chiến lược phát triển ngành bảo hiểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 175/2003/QĐ-TTg ngày 29/8/2003 “Phát triển VINARE thành công ty cổ phần, vốn Nhà nước chi phối, hoạt động chuyên lĩnh vực tái bảo hiểm duy nhất trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Phát triển VINARE trở thành một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, đủ sức đảm nhận vai trò đứng đầu nhận tái bảo hiểm trong nước và khu vực, trung tâm điều tiết dịch vụ, trung tâm thông tin của thị trường bảo hiểm; phát triển hoạt động đầu tư tài chính sâu rộng vào các lĩnh vực của nền kinh tế”, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 3089/QĐ-BTC ngày 10/10/2003 tổ chức lại VINARE theo hướng cổ phần hoá, trong đó Nhà nước nắm cổ phần chi phối, với sự tham gia góp vốn của các doanh nghiệp bảo hiểm phi Nhân thọ đang hoạt động trên thị trường. Trong năm 2004, Công ty đã thực hiện cổ phần hoá thành công. Ngày 15/11/2004 Bộ Tài chính đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam số 28GP/KDBH. Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2005. Là doanh nghiệp cổ phần, trong đó vốn Nhà nước chiểm tỷ lệ chi phối (56,5%), VINARE hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh Bảo hiểm và các quy định khác có liên quan.
Vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam là 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng chẵn), trong đó vốn điều lệ đã góp tại thời điểm thành lập là 343.000.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi ba tỷ đồng chẵn). Cơ cấu vốn góp của Tổng công ty như sau: Vốn Nhà nước: 56,5%; Vốn góp của các cổ đông chiến lược: 40,5%( gồm 13 công ty bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động tại thị trường Việt Nam: Bảo Việt, Bảo Minh, bảo hiểm dầu khí, bảo hiểm PJICO, bảo hiểm Bưu điện, UIC, VIA, VASS, Samsung-Vina, Bảo Long, IAI, Grouppama, Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam), vốn góp của các cổ đông thể nhân: 3%.
2. Địa vị pháp lý của VINARE
2.1 Chức năng hoạt động
Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm theo pháp luật của Nhà nước và theo những quy định trong điều lệ của công ty, thực hiện những chức năng sau:
Kinh doanh nhận và nhượng tái bảo hiểm trong và ngoài nước.
Tư vấn và giúp đỡ về mặt kỹ thuật nghiệp vụ cho các công ty bảo hiểm trong việc thu xếp tái bảo hiểm và khai thác bảo hiểm.
Cung cấp thông tin bảo hiểm, tái bảo hiểm trong và ngoài nước.
Đào tạo cán bộ bảo hiểm và tái bảo hiểm.
Đầu tư vốn nhàn rỗi.
2.2 Quyền hạn và nghĩa vụ của công ty
2.2.1 Quyền hạn của công ty
- Quan hệ với các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm.
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm với các khách hàng trong và ngoài nước.
- Được liên doanh và liên kết với các tổ chức kinh tế theo quy định của Nhà nước.
- Được phép vay vốn bằng tiền Việt Nam hay ngoại tệ của các ngân hàng huy động vốn các tổ chức kinh tế khác theo quy định của Nhà nước khi cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Được phép đầu tư vốn theo quy định của Nhà nước.
- Banh hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động nghiệp vụ, lệ phí dịch vụ, hoa hồng dịch vụ thuộc phạm vi hoạt động tái bảo hiểm của công ty.
- Yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp các tài liệu liên quan đến việc thu xếp tái bảo hiểm cho các dịch vụ bảo hiểm, tiến hành giám định và đánh giá về giá trị bảo hiểm, tổn thất về tài sản được bảo hiểm và thực hiện nghĩa vụ của mình với doanh nghiệp bảo hiểm.
- Khởi kiện các tranh chấp trong quan hệ với khách hàng trước cơ quan Toà án kinh tế.
2.2.2 Nghĩa vụ của công ty
- Thực hiện kinh doanh nhận tái bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm trong và ngoài nước.
- Thực hiện tái bảo hiểm phần vượt khả năng tài chính của mình trên nguyên tắc sử dụng có hiệu quả khả năng nhận tái bảo hiểm của thị trường bảo hiểm tron...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©