Nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng Zoletil 50 để thực hiện phẫu thuật ngoại khoa trong điều kiện Việt Nam

Chia sẻ luận văn

Môc lôc

Lêi cam ®oan i
Lêi c¶m ¬n ii
Môc lôc iii
Danh môc c¸c b¶ng v
Danh môc c¸c biÓu ®å viii
1. MỞ ĐẦU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục đích nghiên cứu: 2
1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: 2
1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: 2
2. TỔNG QUAN 3
2.1. Thuốc mê 3
2.2. Quá trình mê của động vật: 25
2.3. Các phương pháp gây mê động vật 26
3. NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
3.1. Nội dung 33
3.2. Nguyên liệu nghiên cứu: 33
3.3. Phương pháp nghiêm cứu: 34
3.3.1. Phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiên cứu: 34
3.3.2. Phương pháp xét nghiệm máu: 34
3.3.3. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu: 34

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35
4.1. Khảo sát một số chỉ tiêu lâm sàng của chó trước và sau khi gây mê bằng các đường đưa thuốc khác nhau và liều lượng khác nhau 35
4.2. Một số chỉ tiêu sinh lý máu của chó trước và sau khi gây mê: 55
4.3. Thời gian mê của chó: 60
4.4. Gây mê ứng dụng trong một số phẫu thuật ngoại khoa cụ thể 62
5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 65
5.1. Kết luận 65
5.2. Đề nghị 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO 67


1. MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Từ lâu, chó được con người thuần hoá và coi như người bạn gần gũi, thân thiện. Chó dễ nuôi, trung thành với chủ, các giác quan rất phát triển, thông minh và có tính thích nghi cao với những điều kiện sống khác nhau, do vậy chó được nuôi phổ biến trên khắp thế giới. Những năm gần đây, nền kinh tế ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, do vậy việc nuôi chó để giữ nhà, làm kinh tế, làm cảnh và đặc biệt hơn là để làm bạn được quan tâm và chú ý trong mỗi gia đình ở nước ta. Chính vì nhu cầu cao cho các mục đích khác nhau mà thời gian gần đây có rất nhiều giống chó ngoại được nhập vào nước ta làm phong phú thêm về số lượng và chủng loại các giống chó. Bên cạnh đó, nhu cầu của người nuôi chó về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp cho chó cũng ngày một cao và đa dạng. công việc đòi hỏi người bác sỹ thú y trực tiếp điều trị phải thành thạo tất cả những kỹ năng thăm khám, chẩn đoán, thực hiện những phẫu thuật ngoại khoa từ đơn giản đến phức tạp. Đối với động vật, một công tác không thể thiếu trong điều trị ngoại khoa chính là công tác gây mê. Thuốc gây mê làm cho động vật chìm vào trạng thái yên tĩnh, giúp cho bác sỹ thú y dễ dàng thăm khám bệnh, con vật hoàn toàn an toàn trong quá trình thực hiện các ca phẫu thuật khác nhau.
Trong quá trình nghiên cứu và tìm ra thuốc gây mê, có rất nhiều loại thuốc đã được giới thiệu, nhưng không phải loại thuốc nào cũng đạt hiệu quả cao và dễ dàng sử dụng. Có những loại gây ra rất nhiều phản ứng phụ không mong muốn, có những loại không gây cho con vật trạng thái mê sâu, có những loại liều gây mê và liều gây chết rất gần nhau nên không an toàn…Bởi vậy, tìm ra một loại thuốc gây mê tốt luôn là mục đích của các nhà khoa học cũng như các bạn sỹ điều trị trực tiếp. Thuốc gây mê cho động vật tốt cần đạt những tiêu chuẩn như sau:
- Tạo được trạng thái mê sâu khi sử dụng
- Gây giãn cơ
- Làm con vật mất cảm giác đau
- An toàn và đào thải nhanh.
Hiện nay trên thị trường có một số loại thuốc gây mê dùng cho động vật được những nhà sản xuất có uy tín giới thiệu là có hiệu quả rất tốt. Xuất phát từ nhu cầu điều trị và mong muốn tìm ra một loại thuốc gây mê thích hợp trong điều kiện hoạt động thú y tại Việt Nam, chúng tui tiến hành đề tài:
“Nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng Zoletil 50 để thực hiện phẫu thuật ngoại khoa trong điều kiện Việt Nam”
1.2. Mục đích nghiên cứu:
- Khảo sát những thay đổi một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng của chó khi gây mê bằng thuốc Zoletil 50
- Ảnh hưởng của Zoletil 50 đến một số chỉ tiêu huyết học
- Xác định được thời gian mê tương ứng với liều lượng thuốc mê sử dụng
- Áp dụng để thực hiện các phẫu thuật.
1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu là một số giống chó nội và ngoại được nuôi phổ biến tại nước ta hiện nay: Chó ta, Fox, Bec-giê, Bocxer, Tây Ban Nha, Nhật, Bull dog, Damatien, Rottweiler, Poodle, Golden, Labrado.
1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
- Kết quả nghiên cứu phần nào đánh giá được hiệu quả sử dụng thuốc gây mê Zoletil 50 trong phẫu thuật ngoại khoa.
- Đề ra liều lượng và đường đưa thuốc thích hợp đối với từng trường hợp phẫu thuật ngoại khoa để ca phẫu thuật đạt hiệu quả tốt cả về điều trị lẫn kinh tế
2. TỔNG QUAN

2.1. Thuốc mê
2.1.1. Định nghĩa
Thuốc mê là thuốc có tác dụng ngừng tạm thời hoạt động của các chức phận bị chi phối trực tiếp bởi hệ thần kinh trung ương, trừ các trung khu hô hấp, tuần hoàn ở hành tuỷ.
Ý nghĩa của việc sử dụng thuốc mê là làm cho người và động vật mất hết linh cảm và cảm giác đau, mất phản xạ vận động, làm mềm các cơ trơn, tạo điều kiện cho phẫu thuật được dễ dàng.
2.1.2. Các học thuyết và cơ chế tác dụng của thuốc mê
Mặc dù đã có lịch sử rất lâu, nhưng cơ chế của thuốc mê đến nay vẫn chưa được giải thích đầy đủ.
- Học thuyết của Meyer và Overton, 1901: thuốc mê hoà tan được trong nước và mỡ nên thấm và tế bào thần kinh.
- Học thuyết về sức căng bề mặt của Traube, 1904: Thuốc mê làm giảm sức căng bề mặt nên gắn vào tế bào thần kinh.
- Học thuyết của Hober, 1907: Thuốc mê làm giảm tính thấm của màng tế bào.
- Theo Shane, 1958- Thuốc mê làm thay đổi sự vận chuyển ion cần thiết cho sự khử cực của tế bào thần kinh.
- Học thuyết của Quastel, 1952: Thuốc mê làm giảm sử dụng oxy của tế bào thần kinh.
- Theo Larnabee và Holaday, 1952: Thuốc mê làm giảm sự dẫn truyền các synap thần kinh.
- Học thuyết của Pauling, 1961: thuốc mê tạo nên các hydrat vi tinh thể hay các clathrat trong hệ thống thần kinh trung ương, tụ thành các vi tinh thể không dẫn. Thuyết này dề cập tới mối liên quan giữa các phân tử của thuốc mê với những phân tử nước trong não.
- Theo Clement và Wilson, 1962: thuốc mê làm thay đổi các men oxy-phosphoryl hoá. [3] [2]
2.1.3. Động học của thuốc mê:


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©