Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2010 cho chi nhánh công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1

Chia sẻ cho anh em
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trên thế giới và người tiêu dùng ngày càng ý thức hơn trong việc bảo vệ môi
trường sống. Họ hạn chế hay không sử dụng các sản phẩm mà trong quá trình sản
xuất chúng gây ô nhiễm môi trường. Những yêu cầu về môi trường đối với hàng
hóa là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều nước xuất khẩu. Yêu cầu đối với các
doanh nghiệp hiện nay là phải xây dựng một hệ thống quản lý môi trường
(HTQLMT) phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế để tìm sự thừa nhận trên thị trường
nước ngoài. Trong hoàn cảnh nổ lực quản lý môi trường đang cần thống nhất về
một hệ thống nhất định. Năm 1996, tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế đã ban hành bộ
tiêu chuẩn ISO 14000, trong đó tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn chứng nhận về
HTQLMT nhanh chóng và dễ dàng được chấp nhận. Có thể nói ISO 14001 như là
một giấy thông hành giúp các doanh nghiệp có thể quảng bá hình ảnh, thương hiệu
và thuận lợi trong quá trình thương thuyết, giao dịch. Qua hơn 10 năm áp dụng, ISO
14001 ngày càng được nhiều công ty áp dụng và đạt được giấy chứng nhận tính đến
cuối tháng 12/2010 trên thế giới có 250.972 chứng chỉ ISO 14001 được cấp ở 155
quốc gia và nền kinh tế [1].
Tại Việt Nam, do sự phát triển mạnh mẽ của công cuộc đô thị hóa và công
nghiệp hóa, do phải cạnh tranh trong đấu thầu với các công ty sản xuất vật liệu xây
dựng cũng như đấu thầu cung cấp vật liệu cho các công ty xây dựng nước ngoài,
hoạt động áp dụng và chứng nhận ISO 14001 trong ngành sản xuất và kinh doanh
vật liệu xây dựng diễn ra khá sớm và chiếm một tỷ lệ khá cao so với các ngành
hàng, sản phẩm khác. Với ISO 14001, các đơn vị được chứng nhận trong ngành sản
xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng chủ yếu là các công ty Xi măng.
Ngành sản xuất Xi măng ở nước ta đã được hình thành từ rất sớm. Bắt đầu là
việc khởi công xây dựng nhà máy Xi măng Hải Phòng vào năm 1889 là cái nôi đầu
tiên của ngành Xi măng Việt Nam, trải qua hơn một thế kỷ xây dựng và phát triển
đội ngũ những người thợ sản xuất Xi măng Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Ngành
sản xuất Xi măng Việt Nam đã làm nên những thành tựu to lớn, đóng góp quan
trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước [2].
Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên là một đơn vị chủ lực của tổng Công ty Xi
măng Việt Nam tại miền Nam. Gần 40 năm qua, Công ty đã cung cấp cho thị
trường hơn 33 triệu tấn Xi măng các loại với chất lượng cao, ổn định phục vụ cho
các công trình trọng điểm. Được người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam chất
lượng cao” trong nhiều năm liền và được nhiều huy chương vàng tại các buổi hội
chợ triển lãm Công Nghệ Quốc Tế [3]
Do nhu cầu mở rộng thị trường năm 2007 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên
1 tiến hành lễ khởi công xây dựng Trạm Nghiền và Phân phối Xi măng Phía Nam
tại Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh [3]. Tất cả mọi hoạt động sản xuất và kinh
doanh của Công ty đều trực tiếp hay gián tiếp tạo ra chất thải và làm ảnh hưởng đến
môi trường. Do đó vấn đề môi trường được Ban Giám Đốc Công ty ưu tiên hàng
đầu. Trong xu hướng cạnh tranh và hội nhập, trạm nghiền Phú Hữu (TNPH) đã
mạnh dạn nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN
ISO 14001:2010 nhằm không ngừng cải thiện môi trường và mang lại hình ảnh
thương hiệu xi măng thân thiện với môi trường.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đề tài “Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản
lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2010 cho chi nhánh công ty cổ
phần xi măng Hà Tiên – Trạm nghiền Phú Hữu” được thực hiện. Đề tài nhằm
góp phần nhỏ bé trong việc hỗ trợ công ty triển khai áp dụng, đồng thời tuyên
truyền áp dụng ISO 14001 cho các doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra còn nâng cao
ý thức bảo vệ môi trường, ngăn chặn sự cạn kiệt tài nguyên và đảm bảo sức khỏe
cho người lao động.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO
14001:2010 cho chi nhánh công ty cổ phần xi măng Hà Tiên – Trạm nghiền Phú
Hữu.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©