Công nghệ bao bì nhựa màng nhiều lớp Tetrapak

Tải miễn phí tiểu luận


MỤC LỤC
Lời mở đầu 3
I. Giới thiệu bao bì màng nhiều lớp 4
1.1 Định nghĩa và mục đích 4
1.2 Cấu trúc và phân loại 4
1.2.1 Cấu trúc 4
1.2.2 Phân loại 5
II. Phương pháp chế tạo màng nhiều lớp 6
2.1 Trực tiếp 6
2.1.1 Phương pháp đùn cán trực tiếp 6
2.1.2 Phương pháp đùn thổi 6
2.2 Phương pháp gián tiếp 7
III. Các phương pháp ghép màng 8
3.1 Phương pháp ghép ướt 8
3.2 Phương pháp ghép khô không dung môi 9
3.3 Ghép đùn 10
IV. Ưu nhược điểm bao bì màng nhiều lớp 11
4.1 Ưu điểm 11
4.2 Nhược điểm 11
V. Phương pháp đóng gói bao bì Tetrapak 11
5.1 Lịch sử của bao bì Tetrapak 11
5.2 Giới thiệu về bao bì Tetrapak 12
5.3 Cấu trúc bao bì Tetrapak 12
5.3.1 Nguyên liệu 12
5.3.2 Cấu trúc của giấy Tetrapak 12
5.3.3 Cách đóng gói bao bì Tetrapak 13
5.3.4 Ưu nhược điểm bao bì Tetrapak 13
5.3.5 Một số sản phẩm bao bì Tetrapak 14


Danh mục những từ viết tắt 14
LỜI KẾT 15
TÀI LIỆU THAM KHẢO 1

I. Giới thiệu bao bì màng nhiều lớp
1.1 Định nghĩa và mục đích :
Bao bì màng nhiều lớp là loại bao bì được cấu tạo từ nhiều lớp vật liệu khác nhau như : giấy, nhôm, nhựa, …Mỗi lớp vật liệu có một đặc tính và chức năng khác nhau. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bao bì và sản phẩm được chứa đựng mà có thể ghép từng lớp lại với nhau để giảm thiểu nhược điểm và làm tăng ưu điểm của những lớp vật liệu đơn .
Các nhà sản xuất đã sử dụng cùng lúc (ghép) các loại vật liệu khác nhau để có được một loại vật liệu ghép với các chức năng được cải thiện nhằm đáp ứng các yêu cầu bao bì. Khi đó chỉ một tấm vật liệu vẫn có thể cung cấp đầy đủ tất cả các tính chất như: tính cản khí, hơi ẩm, độ cứng, tính chất in tốt, chức năng chế tạo dễ dàng, tính hàn tốt… như yêu cầu đã đặt ra.
Tính chất cuối cùng của một loại vật liệu nhiều lớp phụ thuộc nhiều vào những tính chất của các lớp thành phần riêng lẻ.
Màng ghép thường được sử dụng rộng rãi làm nguyên liệu cho bao bì thực phẩm, dược phẩm… Sự hình thành màng ghép là việc kết hợp có chọn lựa giữa màng nguyên liệu ban đầu, mực in, keo dán, nguyên liệu phủ... sử dụng các phương pháp gia công có nhiều công đoạn, đa dạng.
Về lợi ích kinh tế và tính phổ biến trong thực tế bao bì màng nhiều lớp đạt được các yêu cầu kỹ thuật, tính kinh tế, tiện dụng thích hợp cho từng loại bao bì, giữ gìn chất lượng sản phẩm bên trong bao bì, giá thành rẻ,…
1.2 Cấu trúc và phân loại :
1.2.1 Cấu trúc:
Các polymer khác nhau được sử dụng tùy thuộc vào vai trò của chúng như là lớp cấu trúc, lớp liên kết, lớp cản, lớp hàn.
+ Lớp cấu trúc: đảm bảo các tính chất cơ học cần thiết, tính chất in dễ dàng và thường có cả tính chống ẩm. Thông thường đó là những loại nhựa rẻ tiền. Vật liệu được dùng thường là LDPE, HDPE, EVA, LLDPE, PP (đối với những cấu trúc mềm dẻo) và HDPS hay PD (đối với cấu trúc cứng).
+ Các lớp liên kết: là những lớp keo nhiệt dẻo (ở dạng đùn) được sử dụng để kết hợp các loại vật liệu có bản chất khác nhau.
+ Các lớp cản: được sử dụng để có được những yêu cầu đặc biệt về khả năng cản khí và giữ mùi. Vật liệu được sử dụng thường là PET (trong việc ghép màng), nylon, EVOH và PVDC.
+ Các lớp vật liệu hàn: thường dùng là LDPE và hỗn hợp LLDPE, EVA, inomer,…
1.2.2 Phân loại:Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©