Tìm truyện ngắn "Số phận con người của nhà văn M.Solokhov

Em đang cần phiên bản dịch trên mạng của truyện ngắn "Số phận con người" của nhà văn M.Solokhov để làm đề tài môn văn.
Em tìm mãi mà không thấy, bác nào có bản dịch truyện ngắn ấy thì giúp em với.
Em Thank các bạn nhiều^^!


Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©