Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty Da Giầy Hà Nội trước xu thế hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế

Download miễn phí Luận văn Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty Da Giầy Hà Nội trước xu thế hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế

Công ty Da giầy Hà Nội với các sản phẩm chủ yếu bao gồm các loại giầy vải, giầy da, các sản phẩm da và keo công nghiệp, cùng một số các phụ phẩm khác Trong các sản phẩm trên, loại sản phẩm chính và mang tính mũi nhọn, chuyên ngành của Công tychủ yếu là các loại sản phẩm giầy vải,các loại giầy da. Sản phẩm xuất khẩu thuộc chủng loại trên chủ yếu là giầy vải. Vì lí do trên, khi đề cập đến chất lượng sản phẩm ở Công ty thường người ta chỉ đề cập đến chất lượng ở các sản phẩm giầy vải và giầy da.

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


quốc tế và khu vực đang là một xu hướng chính và chủ đạo trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, liên doanh, liên kết. Hội nhập và hợp tác đã và đang xâm nhập vào tất cả các ngàng nghề, các lĩnh vực khác nhau của sản xuất kinh doanh tạo nên một diện mạo và một không khí mới trong nền kinh tế quốc dân.
Trước hết phải nói rằng xu hướng hội nhập và hợp tác là một xu hướng tất yếu của thời đại và nó là một sản phẩm của sự chuyên môn hoá đã đạt tới một trình độ đỉnh cao. Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học, kỹ thuật, các phương tiện giao thông cũng như liên lạc điện tử viễn thông đã thu hẹp dần khoản cách địa lý giữa các quố gia, các khu vực và các nền kinh tế trên thế giới. Thương mại quốc tế đã xuất hiện từ lâu đời, nay phát triển tới một trình độ mới, thúc đẩy sản xuất và các mối quan hệ, giao lưu giữa các quốc gia. Quá trình chuyên môn hoá sản xuất do đó đã không còn bó hẹp trong một phạm vi địa lý mà được mở rộng ra khắp thế giới. Đây chính là những điều kiện tiền đề đóng vai trò quyết định tới sự hình thànhvà phát triển của xu hướng hội nhập và hợp tác phát triển kinh tế quốc tế nói riêng và toàn cầu hoá nói chung.
2. ảnh hưởng của hội nhập và hợp tác.
2.1 Những ảnh hưởng chung đối với nền kinh tế quốc dân.
Hội nhập và hợp tác đã và đang diễn ra hết sức mạnh mẽ trên khắp thế giới và đang làm thay đổi thế giới theo một xu hướng nhất định. Có thể nói, sự thay đổi ấy chính là sự phát triển về kinh tế, tỷ lệ tăng trưởng của GDP cũng như thu nhập đầu người ở mức cao. Các khối thị trường trong khu vực và trên toàn thế giới đang được hình thành và sẽ còn đạt tới một sự thống nhất cao về các nguyên tắc của thị trường. Điển hình cho việc hình thành các khối thị trường chung này là khối thị trường chung Bắc Mỹ (NAFTA), tổ chức thương mại thế giới (WTO), khu vực mậu dịch tự do Đông Nam á…
Việt Nam là một nước nằm trong khối ASEAN và sẽ trở thành thành viên của khối AFTA vào năm 2003. Do vậy, xu hướng hội nhập mở cửa, hợp tác kinh tế cũng đang là một xu hướng chủ đạo trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Điều này cũng được thể hiện trong các chính sách về kinh tế, chính sách đầu tư nước ngoài và các chính sách về hợp tác kinh tế khác. Các hiệp định về kinh tế và thương mại song phương hay đa phương đã được ký kết và chính thức có hiệu lực, chẳng hạn như hiệp định thương mại Việt-Mỹ, các hiệp ước về khu vực mậu dịch tự do Đông Nam á mà chúng ta chính thức là thành viên và trong tương lai, Việt Nam sẽ gia nhập WTO.
Như vậy, hội nhập và hợp tác đã có một ảnh hưởng to lớn tới toàn bộ nền kinh tế nước ta, nó đã làm thay đổi bộ mặt của nền kinh tế và tạo ra cho nước ta những cơ hội mới của sự phát triển nhưng cũng không ít những thách thức và khó khăn cần giải quyết.
2.2. ảnh hưởng của hội nhập và hợp tác tới công ty Da giầy Hà Nội.
Cũng như các doanh nghiệp công nghiệp khác của Việt Nam, Công ty Da giầy Hà Nội đang phải chịu những ảnh hưởng lớn do xu hướng hội nhập và hợp tác mang lại. Các ảnh hưởng này diễn ra theo nhiều xu hướng khác nhau. Xu hướng hội nhập và hợp tác làm thay đổi về thị trường tiêu thụ của Công ty và đây là sự ảnh hưởng lớn nhất. Ngoài ra, quá trình hội nhập cũng làm phát sinh thêm nhiều đối thủ cạnh tranh mới. Để thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh do xu hướng hội nhập và hợp tác, Công ty Da giầy Hà Nội đã phải thực hiện nhiều sự thay đổi trong các chính sách sản xuất kinh doanh cuả mình. Đó là việc điều chỉnh lại các chiến lược về sản phẩm, về tiêu thụ và các chiến lược khác. Ngoài ra, dưới sức ép của cạnh tranh về chất lượng, công ty đã buộc phải liên tục cải tiến và đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại hoá để phù hợp với các đòi hỏi của thị trường.
Như vậy, hội nhập và hợp tác đã có những ảnh hưởng và những tác động to lớn đến toàn bộ nền kinh tế và do đó nó cũng có nhứng ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty Da giầy Hà Nội. Các ảnh hưởng này tác động đến hầu hết các hoạt động trong Công ty, từ hoạt động tài chính, hoạt động mua bán đến các hoạt động xuất nhập khẩu… Những ảnh hưởng này đã và đang buộc Công ty phải có những thay đổi ở hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được sự thích ứng tốt đối với nó, tạo ra các ưu thế và cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh.
3. Những cơ hội và thách thức đối với Công ty Da giầy Hà Nội trước xu thế hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế.
Hội nhập và hợp tác phát triển kinh tế quốc tế luôn luôn đặt ra những đòi hỏi lớn đối với không chỉ các doanh nghiệp trong nước mà còn đối với cả nền kinh tế quốc dân. Việc đáp ứng các đòi hỏi này sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều những cơ hội mới của sự phát triển cũng như luôn tạo ra những khó khăn thách thức, đòi hỏi phải giải quyết tốt và vượt qua những khó khăn này nếu muốn đi tiếp trên con đường đã chọn.
3.1. Cơ hội.
Đó chính là các cơ hội về vốn, đầu tư, các cơ hội về thị trường, về công nghệ và tranh thủ sự giúp đỡ của nước ngoài thông qua việc cung cấp những thông tin phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường …
Xu hướng phát triển của phong trào hội nhập và hợp tác quốc tế là đạt tới sự thống nhất cao về thị trường trên cơ sở sự chuyên môn hoá quốc tế ở trình độ cao. Việc hình thành một thị trường thống nhất bao gồm cả thị trường sản phẩm, thị trường về vốn, thị trường về công nghệ, thị trường tài chính và các thị trường khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh, sẽ mở ra cho các doanh nghiệp các cơ hội mới về thị trường sảm phẩm, sự cạnh tranh về tài chính, về vốn và công nghệ. Đây là các yếu tố tiền đề và làm cơ sở cho một sự phát triển mới. Nắm bắt và triệt để tận dụng các cơ hội do hội nhập và hợp tác mang lại là một yêu cầu bức xúc hiện nay đối với doanh nghiệp. Việc áp dụng thành tựu mới của khoa học, kỹ thuật trên thế giới sẽ cho ra đời một sản phẩm và có thể đây là sản phẩm trực tiếp đe doạ sự hưng vong của doanh nghiệp thông qua cạnh tranh và hội nhập, hợp tác. Mặt khác, các doanh nghiệp Việt Nam có trình độ công nghệ khá lạc hậu, chất lượng và giá thành sản phẩm còn chưa đáp ứng được các yêu cầu của thị trường. Đây chính là các thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trên con đường tham gia hội nhập và hợp tác.
3.2. Thách thức.
Các thách thức ở đây chủ yếu và trước hết là ở trình độ công nghệ sản xuất.
Như đã biết, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang sử dụng những loại công nghệ đã lạc hậu so với khu vực và thế giới, do đó, chất lượng sản phẩm sản xuất ra không cao, các chi phí vận chuyển và vận hành lớn làm cho giá thành sản phẩm cao, không cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại của nước ngoài.
Ngoài các thách thức về công nghệ như trên, trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, cung cách quản lý và lao động sản xuất còn chưa hợp lý, mang nặng cung cách làm ăn của cơ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©