Thiết kế ĐCKĐB roto dây quấn

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: [Free] Thiết kế ĐCKĐB roto dây quấn
Đồ án tốt nghiệp Thiết kế §CK§B r«to dây quÂn Nguyễn Đức Thái Sơn - TB§ - §T2 - K48 - BKHN  2  Chương I đại cương về động cơ không đồng bộ I cấu tạo động cơ không đồng bộ 1.1. Phân loại Theo kết cấu của vỏ, máy điện không đồng bộ có thể chia thành các kiểu chính sau: kiểu hở, kiểu bảo vÔ, kiểu kín, kiểu phòng nổ, v.v +Kiểu hở không có trang bị bảo vệ sự tiếp xúc ngẫu nhiên các bộ phận quay và bộ phận mang điện, cũng không có trang bị bảo vệ các vật bên ngoài rơi vào máy. Theo cấp bảo vệ thì đây là loại IP00. Loại này được chế tạo theo kiểu tự làm nguội. Loại này thường đặt trong nhà, có người trông coi và không cho người ngoài đến gần. +Kiểu bảo vệ có bảo vệ chống sự tiếp xúc ngẫu nhiên các bộ phận quay hay mang điện, bảo vệ các vật ở ngoài hay nước rơi vào theo các góc độ khác nhau. Loại này thường là tự thông gió. Theo cấp bảo vệ thì kiểu này thuộc các cấp bảo vệ từ IP11 đến IP33. +Kiểu kín là loại máy mà không gian bên trong máy và môi trường bên ngoài được cách ly. Tùy theo mức độ kín mà cấp bảo vệ là từ IP44 trở lên Kiểu kín thường là tự thông gió bằng cách thổi gió ở mặt ngoài vỏ hay thông gió độc lập bằng cách đưa gió vào trong máy bằng đường ống. Thường dùng loại này ở môi trường nhiều bôi, ẩm ướt, v.v Theo kết cấu của r«to, máy điện không đồng bộ chia làm hai loại: loại r«to kiểu dây quÂn và loại r«to kiểu lồng sóc. Theo số pha trên dây quÂn stato có thể chia thành các loại: một pha, hai pha và ba pha. 1.2. Kết cấu Máy điện không đồng bộ bao gồm các bộ phận chính là phần tĩnh hay stato và phần quay hay r«to. 1.2.1/ . Phần tĩnh hay stato Trªn stato m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé cã vá, lâi s¾t vµ d©y quÊn.
Ngày nay, ngành điện - điện tử đ• có những bước tiến nhanh chóng và được ứng dụng rộng r•i trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đặc biệt là ứng dụng của máy điện nói chung và động cơ không đồng bộ nói riêng trong các nhà máy xí nghiệp cho tới các thiết bị gia dụng. Với những tính năng riêng của mình, động cơ không đồng bộ rôto dây quấn vẫn được sử dụng làm nguồn động lực trong các máy sản xuất.
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©