Giáo trình Nền móng - ThS. Lê Anh Hoàng EBook

Chia sẻ cho anh em

Giáo trình Nền móng do ThS. Lê Anh Hoàng biên soạn có kết cấu nội dung gồm 4 chương, trong đó chương 1 tổng quan về khái niệm cơ bản trong thiết kế nền móng, chương 2 trình bày về tính toán móng nông, chương 3 cung cấp kiến thức về móng cọc, chương 4 trình bày về gia cố nền. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.Xem link download tại Blog Kết nối!

Xem thêm
MỘT CÁCH TÍNH TOÁN MÓNG ĐÀI ĐƠN BA cọc
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©