Đề án Lí luận về lạm phát tiền tệ. Thực trạng và sự vận dụng ở Việt Nam

Download miễn phí Đề án Lí luận về lạm phát tiền tệ. Thực trạng và sự vận dụng ở Việt Nam

Mục Lục

A. LỜI MỞ ĐẦU 2

B. NỘI DUNG.

1. Lý luận cơ bản về lạm phát tiền tệ 3

1.1 Khái niệm về lạm phát 3

1.2 Phân loại về lạm phát 3

1.2.1 Xét về mặt định lượng 4

1.2.2 Xét về mặt định tính 4

1.3 Nguyên nhân gây ra lạm phát 5

1.3.1 Cung ứng tiền tệ và lạm phát 5

1.3.2 Chỉ tiêu công ăn việc làm cao và lạm phát 6

1.3.3 Thâm hụt ngân sách và lạm phát 7

1.3.4 Lạm phát theo tỷ giá hối đoái 7

2. Thực trạng về lạm phát tiền tệ của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua và sự vận dụng ở Việt Nam 8

2.1 Khái quát về lạm phát tiền tệ ở Việt Nam 8

2.2 Hậu quả của lạm phát tiền tệ 10

3. Giải pháp vận dụng tốt và khắc phục lạm phát 11

3.1 Những biện pháp tình thế 11

3.2 Những biện pháp chiến lược 12

C. KẾT LUẬN 13

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 14

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Mục Lục
Lời mở đầu 2
Nội dung.
Lý luận cơ bản về lạm phát tiền tệ 3
Khái niệm về lạm phát 3
Phân loại về lạm phát 3
Xét về mặt định lượng 4
Xét về mặt định tính 4
Nguyên nhân gây ra lạm phát 5
Cung ứng tiền tệ và lạm phát 5
Chỉ tiêu công ăn việc làm cao và lạm phát 6
Thâm hụt ngân sách và lạm phát 7
Lạm phát theo tỷ giá hối đoái 7
Thực trạng về lạm phát tiền tệ của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua và sự vận dụng ở Việt Nam 8
Khái quát về lạm phát tiền tệ ở Việt Nam 8
Hậu quả của lạm phát tiền tệ 10
Giải pháp vận dụng tốt và khắc phục lạm phát 11
Những biện pháp tình thế 11
Những biện pháp chiến lược 12
Kết luận 13
Danh mục tài liệu tham khảo 14
Lời mở đầu
Lạm phát là một chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản và hết sức quan trọng mà mọi quốc gia đều phải quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.
Lạm phát là một căn bệnh tiềm ẩn đối với các nền kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường, nó xuất hiện khi nền kinh tế chứa đựng các dấu hiệu mất cân đối: mất cân đối giữa cung-cầu hàng hoá, mất cân đối giữa cung- cầu tiền tệ ...Lạm phát là một vấn đề lớn, khó và phức tạp nên mỗi khi nó xuất hiện lại đòi hỏi nhiều tâm trí và sức lực của các nhà kinh tế, các nhà khoa học, các nhà chính trị và các nhà quản lí nhằm tìm ra các biện pháp kiềm chế nó để tránh hậu quả do nó gây ra.
Vậy lạm phát có tác động đến nền kinh tế như thế nào và phải chăng ngân hàng trung ương nên theo đuổi mục tiêu lạm phát bằng không?
Để có nhận thức và hành động đúng về vấn đề lạm phát ở Việt Nam ta, em chọn đề tài: “Lí luận về lạm phát tiền tệ. Thực trạng và sự vận dụng ở Việt Nam” để nghiên cứu làm đề án môn học kinh tế chính trị.
Nội Dung
1. Lí luận cơ bản về lạm phát tiền tệ.
1.1. Khái niệm về lạm phát.
Có nhiều quan điểm khác nhau về lạm phát:
Theo Các Mác, trong Bộ Tư Bản: Lạm phát là việc tràn đầy các kênh, các luồng lưu thông những tờ giấy bạc thừa, dẫn đến giá cả tăng vọt.
Theo nhà kinh tế học Samuelson: Lạm phát biểu thị một sự tăng lên trong mức giá chung. Theo ông: “ Lạm phát xảy ra khi mức chung của giá cả và chi phí tăng- giá bánh mì, xăng dầu, xe ô tô tăng; tiền lương, giá đất, giá thuê tư liệu sản xuất tăng”.
Theo các nhà kinh tế học cổ điển: Lạm phát tiền tệ là hiện tượng tăng cung tiền trong nền kinh tế, bơm thêm tiền vào lưu thông.
Xuất phát từ phương trình lượng tiền: M.V=P.Y
Trong đó: M: Lượng tiền trong lưu thông.
V: Tốc độ chu chuyển của tiền.
P: Mức giá chung.
Y: Sản lượng thực tế.
*Phương trình trên tương đương:
%DM + %DV = %DP+ %DY
Theo các nhà kinh tế tiền tệ trong dài hạn: V không đổi, Y luôn ở mức tiềm năng nên % DV = 0, % D =0 nên % DM = % DP có nghĩa là tỷ lệ tăng của cung tiền bằng tỷ lệ lạm phát, càng phát hành nhiều tiền càng lạm phát cao.
Còn Milton Friedman thì cho rằng: “ Lạm phát là việc giá cả tăng nhanh và kéo dài ”. Theo ông: “ Lạm phát luôn luôn và bao giờ cũng là một hiện tượng tiền tệ ”. ý kiến đó của ông đã được đa số các nhà kinh tế học thuộc phái tiền tệ và phái Keynes tán thành.
Để đo lường mức độ lạm phát mà nền kinh tế trải qua trong một thời kì nhất định, các nhà thống kê sử dụng chỉ tiêu tỉ lệ lạm phát được tính bằng phằn trăm thay đổi của mức giá chung so với thời kì trước. Tỉ lệ lạm phát cho thời kì t được tính theo công thức:
pt =  x 100%
Trong đó: pt: Tỉ lệ lạm phát của thời kì t
Pt : Mức giá của thời kì t
Pt -1: Mức giá của thời trước đó
Để tính được tỉ lệ lạm phát, trước hết các nhà thống kê phải quyết định sử dụng chỉ số giá nào đó để phản ánh mức giá. Người ta thường sử dụng chỉ số điều chỉnh GDP (DGDP) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) để đo lường mức giá chung. Trên thực tế, các số liệu công bố chính thức về lạm phát thường được tính trên cơ sở CPI.
1.2. Phân loại lạm phát.
1.2.1. Xét về mặt định lượng.
Lạm phát vừa phải: Nó được đặc trưng bởi giá cả tăng chậm và có thể đoán trước được. Đối với các nước đang phát triển, lạm phát ở mức một con số thường được coi là lạm phát vừa phải. Đó là mức lạm phát mà bình thường nền kinh tế trải qua và ít gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế.
Lạm phát phi mã: Lạm phát trong phạm vi hai con số hay ba con số một năm thường được gọi là lạm phát phi mã. Việt Nam và hầu hết các nước chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường đều phải đối mặt với lạm phát phi mã trong những năm đầu thực hiện cải cách. Nhìn chung lạm phát phi mã được duy trì trong một thời gian dài sẽ gây ra những biến dạng kinh tế ngiêm trọng.
Siêu lạm phát: Là trường hợp lạm phát đặc biệt cao, nó có tỉ lệ lạm phát rất cao và tốc độ tăng rất nhanh. Với siêu lạm phát, những tác động tiêu cực của nó đến đời sống và đến nền kinh tế trở nên nghiêm trọng: Kinh tế suy sụp một cách nhanh chóng, thu nhập thực tế của người lao động giảm mạnh.
1.2.2. Xét về mặt định tính.
Lạm phát cân bằng: Tỉ lệ lạm phát tăng tương ứng với thu nhập, do vậy lạm phát không ảnh hưởng đến đời sống của người lao động.
Lạm phát không cân bằng: Tỉ lệ lạm phát tăng không tương ứng với thu nhập. Trên thực tế, lạm phát không cân bằng thường hay xảy ra nhất.
Lạm phát dự kiến trước: lạm phát xảy ra trong một thời gian tương đối dài với tỷ lệ lạm phát hàng năm khá đều đặn, ổn định. Do vậy, người ta có thể đoán trước được tỷ lệ lạm pháp cho những năm tiếp sau.
Lạm phát bất thường: lạm phát xảy ra có tính đột biến mà trước đó chưa hề xuất hiện. Nó thường gây ra cú sốc cho nền kinh tế và sự thiếu tin tưởng của người dân vào chính quyền đương đại.
1.3. Nguyên nhân gây ra lạm phát.
1.3.1. Cung ứng tiền tệ và lạm phát.
Những phân tích của Keynes về tác động của việc tăng chi tiêu của Chính phủ hay cắt giảm thuế làm tăng tổng cầu, do đó đẩy giá cả lên cao. Nhưng việc tăng lên của tỷ lệ lạm phát trong trường hợp này chỉ là tạm thời. Một phân tích khác của phái Keynes về những cú sốc tiêu cực lên tổng cung (như việc tăng giá dầu, đấu tranh đòi tăng lương của công nhân...) cũng sẽ làm giá cả tăng lên. Nhưng nếu cung tiền tệ không tiếp tục tăng lên để tác động lên tổng cầu thì đến một lúc nào đó, tổng cung lại quay trở lại vị trí ban đầu. Do vậy sự tăng giá trong trương hợp này cũng chỉ là nhất thời.
Như vậy lạm phát cao có thể xảy ra chỉ với một tỷ lệ tăng trưởng tiền tệ cao.
1.3.2. Chỉ tiêu công ăn việc làm cao và lạm phát
Một mục tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng mà đa số Chính phủ các nước theo đuổi cũng thường gây ra lạm phát, đó là mục tiêu công ăn việc làm cao.
Có 2 loại lạm phát là kết quả của chính sách trên đó là lạm phát phí-đẩy và lạm phát cầu- kéo.
Lạm phát phí-đẩy: xảy ra do các cú sốc cung bất lợi đẩy chi phí sản xuất lên cao. Do chi phí sản xuất cao đẩy đường tổng cung dịch chuyển sang trái và lên trên, trong khi tổng cầu chưa kịp thay đổi làm cho giá cả tăng, sản lượng giảm, thất nghiệp tăng. Vì muốn duy trì một mức công ăn việc làm cao hơn ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©