Đáp án Tiếng Anh Văn THPT quốc gia 2015

Trong đợt thi THPT quốc gia 2015, Ket-noi sẽ cập nhật sớm nhất thông tin đề thì và gợi ý đáp án. Học sinh sau khi kết thúc bài thi hãy truy cập vào Ket-noi.com/forum để xem và đối chiếu đáp án sớm nhất.
Đáp án đã có bài thi chiều 1/7

Gợi ý đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh mã đề 582
Mã đề: 194

1. C 2.A 3.D 4.D 5.C 6. C
7. A 8. B 9. B 10.D 11.D 12.D
13. C 14.A 15.A 16.C 17.C 18.A
19. D 20.B 21.A 22.D 23.C 24.B
25.D 26.C 27.C 28.D 29.B 30.C
31.B 32.A 33.A 34.B 35.D 36.B
37.B 38.A 39.D 40.C 41.B 42.C
43.C 44.C 45.B 46.D 47.A 48.C
49.D 50.A 51.B 52.D 53.A 54.B
55.A 56.A 57.A 58.A 59.B 60.D
61.C 62.A 63.D 64.B


Phần viết lại câu
1. Unless John changes his working style, he will be sacked soon.
2. He invited me to come to his 18th birthday.
3. This new teaching method is believed to be more effective than the old one.
4. Not until he was halfway through the task did he realize how difficult it was.
5. You should not have left the class without asking for your teacher’s permission.

Mã đề: 796

1. C 2. A 3.B 4.C 5.B 6. B
7. D 8. B 9. D 10.A 11.A 12.C
13. C 14.D 15.C 16.A 17.D 18.D
19. B 20.B 21.A 22.A 23.D 24.B
25.C 26.A 27.B 28.D 29.B 30.A
31.C 32.D 33.A 34.D 35.B 36.C
37.C 38.C 39.D 40.A 41.C 42.A
43.A 44.A 45.A 46.D 47.B 48.D
49.C 50.B 51.B 52.B 53.D 54.B
55.C 56.D 57.A 58.A 59.C 60.C
61.D 62.C 63.A 64.D


Phần viết lại câu
1. Unless John changes his working style, he will be sacked soon.
2. He invited me to come to his 18th birthday.
3. This new teaching method is believed to be more effective than the old one.
4. Not until he was halfway through the task did he realize how difficult it was.
5. You should not have left the class without asking for your teacher’s permission.
Mã đề: 931

1. A 2. B 3.C 4.C 5.B 6. A
7. A 8. C 9. B 10.B 11.B 12.B
13. A 14.D 15.C 16.C 17.D 18.D
19. B 20.A 21.D 22.D 23.D 24.D
25.D 26.C 27.B 28.C 29.C 30.A
31.D 32.C 33.B 34.A 35.B 36.A
37.C 38.A 39.D 40.A 41.D 42.C
43.A 44.C 45.A 46.A 47.A 48.B
49.B 50.D 51.C 52.A 53.B 54.B
55.C 56.D 57.C 58.C 59.D 60.D
61.B 62.B 63.A 64.D


Phần viết lại câu
1. Unless John changes his working style, he will be sacked soon.
2. He invited me to come to his 18th birthday.
3. This new teaching method is believed to be more effective than the old one.
4. Not until he was halfway through the task did he realize how difficult it was.
5. You should not have left the class without asking for your teacher’s permission.
Mã đề: 362

1. A 2.D 3.C 4.C 5.C 6. B
7. C 8. D 9. B 10.A 11.D 12.A
13. B 14.D 15.C 16.B 17.A 18.A
19. D 20.B 21.A 22.C 23.A 24.B
25.A 26.A 27.B 28.B 29.C 30.A
31.D 32.A 33.B 34.C 35.C 36.D
37.C 38.B 39.A 40.D 41.D 42.A
43.A 44.A 45.A 46.B 47.D 48.D
49.C 50.B 51.D 52.C 53.C 54.C
55.C 56.A 57.C 58.D 59.B 60.D
61.B 62.D 63.B 64.D 65. 66.


Phần viết lại câu
1. Unless John changes his working style, he will be sacked soon.
2. He invited me to come to his 18th birthday.
3. This new teaching method is believed to be more effective than the old one.
4. Not until he was halfway through the task did he realize how difficult it was.
5. You should not have left the class without asking for your teacher’s permission.MÃ ĐỀ 425
1. C 2. A 3.B 4.A 5.D 6. C
7. D 8. D 9. A 10.A 11.C 12.D
13. D 14.C 15.D 16.D 17.B 18.A
19. B 20.A 21.A 22.B 23.D 24.C
25.D 26.C 27.B 28.B 29.A 30.D
31.D 32.B 33.C 34.C 35.B 36.D
37.B 38.C 39.A 40.B 41.C 42.C
43.D 44.B 45.B 46.A 47.B 48.B
49.A 50.C 51.D 52.A 53.D 54.B
55.D 56.B 57.C 58.A 59.A 60.A
61.A 62.C 63.A 64.C
Đề thi THPT quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh mã đề 582


Link download PDF đề
Xem link download tại Blog Kết nối!Lịch thi THPT quốc gia 2015

Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài Hướng dẫn giải
30/6/2015 SÁNG
Từ 8 giờ 00
Thí sinh làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có).
1/7/2015 SÁNG Toán 180 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 Đáp án
CHIỀU Ngoại ngữ 90 phút 14 giờ 15 14 giờ 30 Đáp án
2/7/2015 SÁNG Ngữ văn 180 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 Đáp án
CHIỀU Vật lí 90 phút 14 giờ 15 14 giờ 30 Đáp án
3/7/2015 SÁNG Địa lí 180 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 Đáp án
CHIỀU Hóa học 90 phút 14 giờ 15 14 giờ 30 Đáp án
4/7/2015 SÁNG Lịch sử 180 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 Đáp án
CHIỀU Sinh học 90 phút 14 giờ 15 14 giờ 30 Đáp án

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©