Sách Tục ngữ câu đố ca dao dân ca Việt Nam xuất bản 1977

Link download sách quý cho anh em Ket-noi

Chủ đề: Ca dao Câu đối Dân ca Tục ngữ Văn học Việt Nam
Biên soạn Mã Giang Luân - Lê chí Quế
Nhà Xuất bản đại học tổng hợp

ngữ và câu đố thường dừng lại ở nhận thức vả cái vốn ( thì ca dao và dân ca lại thường tiến thêm một bước rất quan trọng. Ca dao và dân ca bộc lộ nguyện vọng nhân dân đối với việc cải tạo hiện thực, cao dao và dân ca không những chỉ phản ảnh cái đã có mà còn muốn đề xuất ra cái nên có. Ca dao và dân ca chẳng những muốn giúp cho việc nhận thức cuộc sống mà còn muốn xây dựng lý tưởng về cuộc sống.

Với tính cách là thơ theo ý nghĩa đầy đủ của thơ, ca dao và dân ca đã vận dụng một khả năng của ngôn ngữ dân để biểu hiện được một cách chính xác tinh tế cuộc sống hơn nữa để biệu hiện một cách sinh động và đầy hình tượng nguyện vọng của nhân dân về cuộc sống ấyXem link download tại Blog Kết nối!


Xem thêm
Tục ngữ câu đố ca dao dân ca Việt Nam
Kho tàng tục ngữ người Việt Tập 1, 2
bình giảng ca dao tục ngữ việt nam
Hai câu tục ngữ: "Không thày đố mày làm nên - Học thày không tày
Xem link download tại Blog Kết nối!
Xem link download tại Blog Kết nối!
Suy nghĩ về câu tục ngữ “ Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
Ca dao về phụ nữ Việt Nam
mấy pro giúp e gấp với : so sánh tục ngữ việt nam và tục ngữ tiếng
Các câu ca dao tục ngữ chủ đề chí công vô tư?
Luận án So sánh tục ngữ Việt và tục ngữ Lào
các câu tục ngữ ca dao vui
Giải thích câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"
Giải thích câu tục ngữ "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn"
Thành ngữ, tục ngữ trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp
Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ "Đói cho sạch, rách cho thơm"
Những câu nói hiểm nguy của người việt nam
Trình bày ý kiến về câu tục ngữ Lá lành đùm lá rách.
Tiểu luận Thành ngữ- Tục ngữ giáo dục là những luận điểm chứa đựng
Một số thành ngữ, tục ngữ Anh-Việt, Việt-Anh
So sánh tu từ trong tục ngữ Việt và tục ngữ Anh
Những câu tục ngữ cười té ghế ?????
Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©