Nghiên cứu hệ thống điều khiển phân tán centum cs30000 của hãng yokogawa

Link tải miễn phi luận án
Phần I
NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN CENTUM CS30000 CỦA HÃNG YOKOGAWA
Chương I
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN
I. Giới thiệu chung về hệ thống điều khiển phân tán
1. Hệ điều khiển phân tán (DCS)

DCS là chữ viết tắt của Distributed Control System và nó được ùng để chỉ lớp các hệ thống điều khiển sử dụng phương pháp điều khiển phân tán. Khác với PLC, DCS là giải pháp tổng thể kể cả phần cứng và phần mền cho toàn hệ thống được phát triển từ các ứng dụng điều khiển của
nghành công nghiệp hóa chất với các bộ điều khiển ban đầu sử dụng kỷ thuật tương tự. Giải pháp thiết kế của các hệ DCS thương phểm là hướng vào các ứng dụng điều khiển phân tán nên nó thường được thiết kế theo hệ thống mở, có khả năng tích hợp cao kể cả tích hợp với các PLC khác nhau điều khiển nhà máy và công đoạn sản xuất độc lập. Mục tiêu tạo thuận lợi cao cho kỷ sư thiết kế và tích hợp hệ thống điều khiển.

Thế mạnh của hệ DCS là khả năng xử lý tín hiệu tương tự và thực hiện các chuổi quá trình phúc tạp, khả năng tích hợp hệ thống dễ dàng. Các hệ thống DCS thương phẩm ngày nay thường bao gồm các bộ điều khiển ( Controller), hệ thống mạng truyền thông và phần mền điều hành hệ thống tích hợp. Các hệ DCS có thể quản lý được từ vài nghìn đến vài chúc nghìn điểm vào/ra. Nhờ cấu trúc phần cứng, phần mền, hệ điều khiển có thể thực hiện đồng thời nhiều vòng điều khiển, điều khiển tầng, hay các hệ thuận toán điều khiển hiện đại, nhận dạng hệ thống, điều khiển thích nghi, tối ưu, bền vững.

Để phúc vụ cho việc trao đổi thông tin, hệ DCS thường ngày nay hổ trợ nhiều giao thức truyền thông từ bus trường đến cấp quản lý. Hiện nay các giao thức đã được chuẩn hóa ( Profibus, Fountdation FiledBus, Enthernet )
Các hệ DCS thương phẩm ngày nay có độ tin cậy rất cao, nhờ có khả năng dự phòng kép ở tất cả các thành phần trong hệ thống ( controller, modul I/O, bus truyền thông ), khả năng thay đổi chương trình ( sữa chữa và dowload ), thay đổi cấu trúc hệ, thêm bớt các thành phần mà không làm gián đoạn, không cần thây đổi chương trình ( thay đổi online ).

Cơ sở dữ liệu quá trình trong các hệ DCS thương phẩm củng được thiết kế sẵn và là cơ sở dữ liệu lớn có tính toàn cục và thống nhất.

Các nhà sản xuất DCS củng cam kết thời gian hổ trợ các sản phẩm DCS lớn, từ 15 đến 20 năm để đảm bảo thời gian hoạt động và khai thác hệ thống lớn.

Tất cả những đăc điểm trên cho thấy các hệ DCS hoàn toàn đáp ứng yêu cầu về một giải pháp tự động hóa tích hợp tổng thể. Các chuyên gia cho rằng tới nay, DCS vẫn là không thể thay thế được các ứng dụng lớn, thị trường DCS toàn cầu tăng từ 2-3%/ năm
Một số nhà cung cấp hệ thống DCS thông dụng tại Việt Nam: ABB, YOKOGAWA.....
II. Cấu hình hệ điều khiển phân tán
1. Cấu hình của hệ thống DCS
Một hệ DCS thông thường có 3 cấp và thực hiện việc liên kết với các một phần của cấp quản lý và hệ điều hành sản xuất, quản lý thông tin và phân phối quản lý trên diện rộng như SAP, PRM. Đặc điểm của một cấu trúc điều khiển phân tán là việc phân bố thiết bị xuống các vị trí gần kề với quá trình kỷ thuật, sử dụng các mạng truyền thông công nghiệp để kết nối trao đổi thông tin.

Hướng dẫn Cài đặt Centum CS3000
a. Yêu cầu cấu hình
Đối với ổ cứng: thì yêu cầu phải có ít nhất 2 GB trống cho mỗi PC
Máy PC có bộ nhớ ảo khoảng 400 MB trở lên
Card màn hình : từ 8 MB lên
Hệ điều hành : Dùng Window NT , Windows 2000 hay
Window XP with SP1 ( với phiên bản R3)
b. Cách cài đặt.
Trước khi cài đặt phải chuẩn bị : đĩa CD ROM drive( hai đĩa CD ) , đĩa mềm 3,5 inch, phần mềm Service pack 1
Các bước cài đặt :
1. Cài đặt hệ điều hành window (nếu đã cài rồi thì bỏ qua)
2. Cài đặt Service back . Bước này không yêu cầu cho loại
HIS console
3. Setup window : Để thiết lập mạng , bộ nhớ ảo và các công việc về sắp xếp bộ nhớ .
4. Cài đặt lại Service pack
5. Cài đặt phần mềm CS3000 và phần mềm hướng dẫn sử dụng cho người vận hành
6. Thiết lập window : Mạng, tên người sử dụng và các thông tin cần thiết để cài đặt CS3000.
Các bước cài đặt centum CS3000:
1. Coppy các file trong thư mục..”keycode”.. vào đĩa mềm
Sau đó cứ để nguyên đĩa đó .
2. Chạy đĩa CD- ROM có phần mềm CS3000 ( Chạy file setup.exe)
3. Nhấn next 3 lần để xác nhận phần mềm, đích cài và đăng ký tên, bản quyền người sử dụng
4. Một hội thoại để vào ID hiện ra , gõ vào :0cs1k0304724
5. Một thông báo “ Insert next . . . “hãy nhấn NO
6. Thông báo tiếp theo chỉ ra các phần mềm sẽ được cài đặt, nhấn Next
7. Một thông báo hiện ra hãy nhấn NO. Chương trình bắt đầu cài
8. Một thông báo sẽ xuất hiện: Insert next CD- ROM, đưa đĩa thứ hai vào để tiếp tục cài
9. Một thông báo hiện ra, hãy nhấn NO
10. Nhấn next hai lần để chấp nhận cấc yêu cầu cài đặt.
11. Hiện ra thông báo khởi động lại máy, nhấn OK.
c. Thiết lập hệ thống sau khi cài đặt CS 3000.
* Công việc 1: Cài đặt bộ Network Drives
* Công việc 2: Đặt lại tên vùng kết nối
* Công việc 3: Đặt địa chỉ cho mạng
Mạng Ethernet: IP address 172.16.1.24
Mạng control bus: IP address 172.17.1.24
* Công việc 4: Adapters và Bindings
* Công việc 5: Thay đổi tên máy
* Công việc 6: Thiết lập bộ DriverXem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©