Thực trạng dạy kỹ năng nói Tiếng anh cho học viên ở trình độ tiền trung cấp tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân I: khó khăn và đề xuất một số các thủ thuật và hoạt động dạy học phù hợp. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10

Luận văn tiếng Anh:The situation of teaching speaking skill to the students of pre-intermediate level of proficiency at People's Police College I: Problems and some suggested techniques and activities = Thực trạng dạy kỹ năng nói Tiếng anh cho học viên ở trình độ tiền trung cấp tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân I: khó khăn và đề xuất một số các thủ thuật và hoạt động dạy học phù hợp. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©