Các loại phản hồi từ giáo viên tiếng Anh tại trường Đại học Thương Mại và ảnh hưởng của chúng đến việc hoàn thiện kỹ năng thuyết trình của sinh viên năm thứ hai, chuyên ngành tiếng Anh. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Luận văn tiếng Anh:The types of feedback used by teachers of English at Vietnam University of Commerce and their effectiveness on improving oral presentation skills of the second year – English major students = Các loại phản hồi từ giáo viên tiếng Anh tại trường Đại học Thương Mại và ảnh hưởng của chúng đến việc hoàn thiện kỹ năng thuyết trình của sinh viên năm thứ hai, chuyên ngành tiếng Anh. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©