Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoãn thi hành án trong luật thi hành án hình sự Việt Nam

Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong quá trình phát triển của xã hội, xu thế quốc tế hóa về mọi mặt
ngày càng phát triển không chỉ về kinh tế, văn hóa mà cả pháp luật cũng có xu
thế ngày càng xích lại gần nhau hơn. Và tất cả đều tiến đến một mục tiêu đó là
pháp luật về quyền con người. Tuy rằng mọi quốc gia đều có những điều kiện
kinh tế văn hóa và xã hội riêng dẫn đến hệ thống quy phạm pháp luật cũng có
những đặc thù. Nhưng với xu phát triển của thế giới các quốc gia đều nhận
thức được việc hội nhập và tham gia vào những điều ước quốc tế là điều cần
thiết cho việc quản lý xã hội ngày càng phát triển.
Ở Việt Nam, cùng với việc tham gia ngày càng nhiều vào các điều ước
quốc tế thì việc nghiên cứu và điều chỉnh các quy phạm trong pháp luật quốc
gia để pháp luật vừa điều chỉnh tốt hơn những vấn đề xã hội phát sinh và vừa
đáp ứng được các quy định trong những công ước đã tham gia và ký kết cũng
là vấn đề được các nhà làm luật rất quan tâm. Điều này thể hiện rõ ở những
thay đổi cụ thể trong các quy phạm pháp luật hình sự từ việc giảm dần những
tội và những khung hình phạt còn áp dụng hình phạt tử hình hay việc quy
định cách thức thực hiện hình phạt tử hình sao cho giảm thiểu sự đau đớn cho
tử tù. Ngoài ra trong pháp luật hình sự Việt Nam cũng quy định nhiều hơn các
biện pháp tha miễn trách nhiệm hình sự. Và các đối tượng được áp dụng
những biện pháp tha miễn trách nhiệm hình sự đó cũng được mở rộng hơn.
Quy định về hoãn thi hành hình phạt tù là một điển hình, từ việc không có quy
phạm quy định về việc hoãn thi hành án cho đến việc xuất hiện quy phạm về
hoãn thi hành án đầu tiên được quy định tại Điều 69 Bộ luật hình sự năm
1985. Khi đó đối tượng được hoãn thi hành án chỉ giới hạn đó là những quân
nhân, phạm tội ít nghiêm trọng, và do nhu cầu chiến đấu hay phục vụ chiến
đấu. Đến Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 thì đã có sự thay đổi rõ rệt từ đối
tượng được xem xét - mọi đối tượng - đến lý do được hoãn (có 4 lý do: Bệnh
tật; có thai hay nuôi con dưới 36 tháng tuổi; lao động duy nhất; lý do công
vụ). Sự thay đổi này đã phần nào đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội
thời điểm đó. Đến Bộ luật hình sự 1999 thì là sự phát triển cao hơn hoàn thiện
hơn so với quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988. Những sửa đổi này
không chỉ thể hiện tính nhân đạo, tính hợp lý của pháp luật hình sự Việt Nam
mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam nói riêng và
hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung.
Hơn nữa hoãn thi hành án hình sự hay còn gọi là hoãn chấp hành hình
phạt là việc lùi thời gian bắt đầu thi hành hình phạt đã tuyên của người phải
thi hành án vì lý do cụ thể theo quy định của pháp luật. Đây là một trong
những chế định thể hiện sự khoan hồng của pháp luật hình sự, tạo cho pháp
luật không những mang tính răn đe phòng ngừa mà còn mang tính nhân đạo.
Tính nhân đạo của quy định này được thể hiện ở nội dung của các quy định
này hướng tới bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con người bảo vệ những
quyền của con người như quyền được sống, quyền của trẻ em và quyền của
phụ nữ. Các quy định này này góp phần vào việc tạo cho luật hình sự không
những đanh thép mà còn mềm mại thấu tình đạt lý, góp phần vào việc đưa
pháp luật hình sự Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn ngày càng tiến gần hơn
với pháp luật thế giới trong quá trình hội nhập quốc tế.
Theo số liệu thống kê từ năm 2009 đến hết năm 2013 đã có 26.580 trường
hợp được hoãn thi hành án và trong số đó đã có 1285 trường hợp được Chủ
tịch Nước đặc xá miễn chấp hành hình phạt. Và theo thống kê tại địa bàn Hà
Nội thì không có trường hợp nào được hoãn thi hành án hình sự sau đó lại
được miễn chấp hành hình phạt tù đến nay họ có hành vi vi phạm bị xử lý
hình sự nữa. Qua thống kê trên ta thấy nếu như thực hiện tốt việc hoãn thi
hành án hình sự không chỉ làm cho pháp luật hình sự mềm mại hơn, nhân đạo
hơn, pháp luật bảo vệ quyền con người tốt hơn. Mà còn là một biện pháp tốt
để giảm bớt gánh nặng cho nhà nước thông qua việc giảm bớt những chi phí

Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©