Định giá cổ phiếu ngân hàng thương mại qua trường hợp ngân hàng Sacombank. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Luận Quản trị kinh doanh:Valuing stocks of commercial joint stock banks - The case of Sacombank = Định giá cổ phiếu ngân hàng thương mại qua trường hợp ngân hàng Sacombank. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©