Thử nghiệm động lực học cánh phụ tàu đệm khí động (ekranoplan) : Luận văn ThS. Cơ học: 60 44 21

Luận văn:Thử nghiệm động lực học cánh phụ tàu đệm khí động (ekranoplan) : Luận văn ThS. Cơ học: 60 44 21
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©