Giải thuật di truyền và ứng dụng trong quản lý dự án phần mềm

Luận văn: Giải thuật di truyền và ứng dụng trong quản lý dự án phần mềm : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©