Nghiên cứu sử dụng tác tử di động truyền bá thông tin bằng phương pháp di chuyển ngẫu nhiên

Luận văn:Nghiên cứu sử dụng tác tử di động truyền bá thông tin bằng phương pháp di chuyển ngẫu nhiên : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©