Tái chuẩn hóa bằng phương pháp điều chỉnh thử nguyên trong lý thuyết trường lượng tử

Luận văn:Tái chuẩn hóa bằng phương pháp điều chỉnh thử nguyên trong lý thuyết trường lượng tử : Luận văn ThS. Vật lý : 60 44 01
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©