Bức tranh điện tử dữ liệu nhập từ máy tính

Link tải miễn phí
ABSTRACT
Nowaday, advertising demand for products as well as provide information more and
more increasing. So, advertising LED display fast-growing and it’s used at a lot of field
such as advertising, provide information, news, stock market, etc. However, the way to
display picture on the dot matrix LED with a variety content (string, picture, video),
which is imported directly from the computer is new. Therefore, the subject “Electronic
Picture” will provide the basic knowledges, which Giúp us to have a overview of this
issue. In the near future, the subject will be more widely applied in the life. Within the
scope of project, our group only design the project to display picture and shift (right or
left) the basic string on dot matrix LED size 24x24 by using dot matrix LED scanning
method combine with importing data from computer by using UART communicaton,
which is available into MSP430G2553 microcontroller. After completing the project, the
our demo circuit running stably, it can display the string with fews effects as shift left or
shift right, it can also communicate by UART with Launchpad MSP430G2553 Kit to
display fews simple pictures.
Keyword: Electronic picture, MSP430G2553, dot matrix LED, UART,…
Title: Electronic Picture with the data is loaded from the computer
TÓM TẮT
Ngày nay, nhu cầu quảng cáo sản phẩm cũng như việc thông tin tin tức ngày càng lớn.
Do đó, quang báo hiển thị trên led ma trận ngày càng phát triển và được sử dụng rộng
rãi trong nhiều lĩnh vực như quảng cáo, thông tin tin tức, thời sự, chứng khoán,… Tuy
vậy, việc thể hiện hình ảnh lên led ma trận với nội dung đa dạng (chuỗi ký tự, hình ảnh,
video) bằng cách nhập dữ liệu trực tiếp từ máy tính còn khá mới mẻ. Do vậy, việc nghiên
cứu đề tài “Bức tranh điện tử” sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản, giúp chúng ta có một
cách nhìn bao quát về vấn đề này. Đề tài hứa hẹn sẽ được ứng dụng rộng rãi hơn nữa
trong các lĩnh vực của đời sống. Do trong khuôn khổ khối giải mã hàng, nhóm chỉ hiển
thị hình ảnh và dịch chuỗi cơ bản trên led ma trận 24x24 bằng cách sử dụng phương
pháp quét led ma trận, cùng với việc nhập dữ liệu từ máy tính bằng giao tiếp UART có
sẵn của chip vi xử lí MSP430G2553. Sau thời gian thực hiện khối giải mã hàng, mạch
demo của nhóm chạy khá ổn định, hiển thị được chuỗi dịch trái hay phải, giao tiếp
UART hiển thị được bức tranh đơn giản.
Từ khóa: Bức tranh điện tử, MSP430G2553, led ma trận, giao tiếp UART,…
1 GIỚI THIỆU
Như chúng ta đã biết, quang báo được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của
đời sống, đặc biệt là quảng cáo. Tuy vậy, các biển quảng cáo thường chỉ hiện thị
được chuỗi kí tự mà không hay rất hạn chế trong việc hiển thị hình ảnh với màu
sắc khác nhau. Một điều nữa, nội dung trên các mạch đó thường không thể sửa đổi
hay rất khó để sửa đổi, gây ra lãng phí khi muốn thay đổi nội dung trên đó. Do
vậy, với khối giải mã hàng “Bức tranh điện tử”, nhóm chúng em hi vọng sẽ mang
đến một cách nhìn mới và một phương pháp mới để hiển thị trên quang báo, để từ
đó nâng cao được chất lượng và giá trị của bức tranh điện tử, tránh lãng phí, góp
phần vào sự phát triển chung của ứng dụng này.
Sau khi thực hiện đề tài, nhóm mong muốn mạch quang báo bức tranh điện tử sẽ
được sử dụng ngày càng rộng rãi hơn nữa để làm cho các biển quảng cáo, các bảng
thông tin điện tử sinh động hơn, gây được chú ý hơn. Hơn thế nữa, nhóm hi vọng
khối giải mã hàng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn có niềm đam mê
thật sự với điện tử nói chung, và với bức tranh điện tử nói chung.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©