Một số ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

link tải miễn phí 2 bài đồ án

TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ
I – GIỚI THIỆU CHUNG:
I.1 Sơ lược về công trình:
Tòa nhà hỗn hợp văn phòng-chung cư 11 tầng gồm 1 tầng hầm, 9 tầng được sử dụng làm văn phòng cho thuê, kết hợp chung cư, 1 tầng kỹ thuật, có các mặt bằng, mặt cắt, cho trong trong bản vẽ.
I.2 Số liệu đồ án:
Mã số Nhịp
L1 Nhịp
L2 Chiều cao Chiều cao Chiều cao H3 Hoạt tải Vùng gió
H1 H2
2 3,4 3,1 3,9 3,6 3,6 250 IIa
II – CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN, CHỌN VẬT LIỆU :
II.1 Vật liệu sử dụng:
1. Bê tông :
- Bê tông có Mác 200 có: Rb = 85 kG/cm2 , Rbt = 7.5 kG/cm2, γb = 0.9
2. Cốt thép :
- Thép nhóm AI cho loại đường kính Φ ≤10 có : Rs = Rsc = 2250 kG/cm2
- Thép nhóm AII cho loại đường kính Φ ≥12 có : Rs = Rsc = 2800 kG/cm2
II.2 Chọn sơ bộ kích thước tiết diện
1. Chọn kích thước chiều dày sàn :
Sử dụng công thức : ≥ hmin
 Trong đó: hmin =4cm đối với sàn mái, = 5cm đối với sàn nhà
+D = 0,8-1,4 phụ thuộc vào tải trọng
+ m =30-35 đối với bản dầm, = 40-45 đối với bản kê 4 cạnh
+ L1 cạnh ngắn của ô sàn
→ Dựa vào kết quả tính toán cụ thể và để tiện cho thiết kế cũng như thi công ta chọn bề dày sàn tất cả các ô sàn là h¬s = 10cm (bảng 1)


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©