Phân tích và đánh giá chế độ mưa, ẩm khu vực Bắc Trung bộ

Link tải luận văn miễn phí cho ae
Những nhân tố cơ bản hình thành đặc thù khí hậu khu vực và phương pháp nghiên cứu chế độ mưa, ẩm khu vực Bắc Trung Bộ. Hoạt động của gió Tây Nam khô nóng và ảnh hưởng cực đoan của nó tới chế độ mưa ẩm trong nửa đầu mùa nóng ở khu vực Bắc Trung bộ. Ảnh hưởng của bão và front lạnh tới chế độ mưa, ẩm trong thời kì nửa cuối mùa nóng, đầu mùa lạnh. Phân vùng mưa ẩm lãnh thổ Bắc Trung bộ
Luận án PTS. Khí tượng học và khí hậu học -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993có file đính kém
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©