Phép biến đổi tích phân dạng fourier và ứng dụng giải một số phương trình vi phân và tích phân

Luận văn:Phép biến đổi tích phân dạng fourier và ứng dụng giải một số phương trình vi phân và tích phân : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 01
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©