chuyên đề xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Link tải miễn phí bài giảng

Ngày soạn: 28/07/2012 Ngày giảng: 1/8/2012 Tiết: 4 + 5 + 6
CHUYÊN ĐỀ XÁC ĐỊNH CTPT HỢP CHẤT HỮU CƠ
A. MỤC TIÊU 1) Kiến thức: : HS biết được - Một số Phương pháp xác định CTPT hợp chất hữu cơ thông dụng. - Viết được CTCT và phân loại các đồng phân của HCHC. - Một số biến dạng thường gặp trong kỳ thi chọn HSG các cấp.
2) Kĩ năng:
-Rèn luyện kỹ năng giải toán tính theo CTHH và Phương trình hoá học. - Lập CTPT viết CTCT của hợp chất hữu cơ. B .CHUẨN BỊ: - Giáo án + SGK + Tài liệu tham khảo.
C .HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
I. Kiến thức cơ bản cần nhớ. 1.TÌM CÔNG THỨC CHỈ BIẾT DẠNG TỔNG QUÁT CxHyOzNt
 Đặc điểm của bài toán : - Chỉ biết hợp chất cần tìm là hợp chất hữu cơ, hidrocacbon hay dẫn xuất gì chưa biết. - Để dấu loại hợp chất, bài toán chỉ dựa vào tính chất chung của hợp chất hợp chất hữu
cơ đó là phản ứng cháy. - Để tìm được CTPT ở dạng này cần biết 2 điều kiện : * Biết tỉ lệ khối lượng hay tỉ lệ mol của các nguyên tố
* Biết khối lượng mol Nếu chỉ biết một trong 2 điều kiện, thì có thể biện luận tìm được công thức trong một số trường hợp cụ thể. - Loại này được thể hiện ở một số dạng sau :
1.1- BIẾT KHỐI LƯỢNG HOẶC PHẦN TRĂM KHỐI LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ a.phương pháp
Cách 1. Dựa vào khối lượng của các nguyên tố và MA - Đặt công thức A : CxHyNzOt - Tỉ lệ khối lượng các nguyên tố :

Từ tỉ lệ trên ta tìm được x ; y, t, z Công thức phân tử của A Cách 2. Dựa vào tỉ lệ mol các nguyên tố và MA: - tính số mol các nguyên tố trong A - Gọi CTĐG của A là CxHyNzOt
- Tỉ lệ mol các nguyên tố.
x:y:z:t = nC : nH : nN : nO - suy ra ctđg nhất (CxHyNzOt)n dựa vào khối lượng mol tìm n Suy ra công thức phân tử của A . Nhận xét : Phương pháp 2 ưu điểm hơn ở chỗ : tìm được công thức đơn giản và công thức nghiệm mà không cần biết đến khối lượng mol M. Nhưng một số học sinh không chọn phương pháp này. Vì đổi tỉ lệ không nguyên về tỉ lệ nguyên thường gặp lúng túng trong một số trường hợp.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©