Nâng cao chất lượng tin trong nước của thông tấn xã Việt Nam

Luận văn:Nâng cao chất lượng tin trong nước của thông tấn xã Việt Nam : khảo sát hoạt động của Ban Biên tập tin Trong nước, giai đoạn 2004-2006 : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 30 01
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©