Hiệu quả kinh tế và xã hội của hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở Đài Truyền hình Việt Nam hiện nay. Khảo sát ba chương trình truyền hình "Năng lượng cho phát triển đất nươc", "S Việt Nam-Hương vị cuộc sống" và "7 ngày vui sống" trên

Luận văn:Hiệu quả kinh tế và xã hội của hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở Đài Truyền hình Việt Nam hiện nay. Khảo sát ba chương trình truyền hình "Năng lượng cho phát triển đất nươc", "S Việt Nam-Hương vị cuộc sống" và "7 ngày vui sống" trên kênh VTV1 từ 05/2010-05/2011 : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©