Bài giảng Tổ chức xếp dỡ

Link tải miễn phí luận văn

Mở đầu
ý nghĩa tầm quan trọng của công tác xếp dỡ

I. ý nghĩa, tầm quan trọng
- Mục đích của tiến bộ kỹ thuật và tổ chức quản lý trong vận tải nói chung và trong vận tải đường sắt nói riêng là:
+ Rút ngắn thời gian chuyên chở
+ Đảm bảo an toàn, thuận tiện cho đối tượng chuyên chở.
+ Giảm chi phí đến mức thấp nhât.
- Công tác chuyên chở hàng hoá trong ngành VTĐS là một quá trinh bao gồm các khâu XD, bảo quản ở kho bãi và vận chuyển.
+ Việc tăng tốc độ kỹ thuật (VKT) của PTVT sẽ không đạt được hiệu quả kinh tế cao nếu không giảm được thời gian PTVT dừng ở các ga, bãi hàng.
+ Yếu tố cơ bản nhất để giảm được thời gian xếp dỡ là tăng cường cơ giới hoá khâu xếp dỡ ở các địa điểm xếp dỡ.
- Tổ chức công tác xếp dỡ hợp lý giúp cho sử dụng tốt phương tiện kỹ thuật, máy móc thiết bị, giảm nhẹ lao động của công nhân.
- Tổ chức công tác xếp dỡ ảnh hưởng đến một loạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của ngành vận tải đường sắt:
+ Hiệu suất sử dụng toa xe về mặt thời gian:
(ngày)
Kxd: Số lần xếp dỡ bình quân trong một vòng.
+ Hiệu suất sử dụng toa xe về mặt trọng tải:

: Tổng khối lượng hàng xếp trong một đơn vị thời gian (t/năm)
Ux: Số xe xếp trong thời gian đó (xe/năm)

II. Nội dung môn học

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©