Thiết kế hệ thống cô đặc

Link tải miễn phí Đồ án chuyên ngành

LỜI NÓI ĐẦU
Ngành công nghiệp sản xuất hóa chất là một ngành công nghiệp quan trọng ảnh
hưởng đến nhiều ngành khác. Một trong những sản phẩm được quan tâm sản xuất khá
nhiều là Amoni Nitrat (NH4NO3) do khả năng sử dụng rộng rãi của nó trong nông nghiệp
cũng như quốc phòng. Trong quá trình sản xuất NH4NO3, quá trình cô đặc thường được
sử dụng để thu được dung dịch NH4NO3 có nồng độ cao, thỏa mãn nhu cầu sử dụng đa
dạng và tiết kiệm chi phí vận chuyển, tồn trữ.
Với mục tiêu đó, đồ án này thực hiện thiết kế hệ thống cô đặc dung dịch NH4NO3
Cấu trúc của tập đồ án này, gồm có các phần:
 Mục lục.
 Lời nói đầu
 Chương 1: Tổng quan về NH4NO3
 Chương 2: Tổng quan về cô đặc
 Chương 3: Tính toán công nghệ
 Chương 4: Tính toán cơ khí
 Kết luận.
 Tài liệu tham khảo
Đối với sinh viên ngành Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất Dầu khí, việc
thực hiện đồ án tính toán thiết kế là hết sức quan trọng. Nó vừa tạo cơ hội cho sinh viên
ôn tập và hiểu một cách sâu sắc những kiến thức đã học về máy và các quá trình thiết bị
vừa giúp sinh viên tiếp xúc, quen dần với việc lựa chọn, thiết kế, tính toán chi tiết một hệ
thống thiết bị với các thông số kỹ thuật cụ thể.
Em xin chân thành Thank thầy Vũ Đình Tiến đã hướng dẫn tận tình trong quá
trình em thực hiện đồ án chuyên ngành này. Đồng thời em cũng xin gửi lời Thank đến
các thầy cô khác trong bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất Dầu khí cũng
như các bạn đã giúp đỡ, cho em những ý kiến tư vấn bổ ích trong quá trình hoàn thành đồ
án. Tuy nhiên do kiến thức còn hạn chế nên không tránh khỏi những sai sót trong quá
trình thực hiện đồ án, em mong nhận được những góp ý từ thầy và các bạn để hoàn thiện
đồ án này.

Chương 1: Tổng quan về NH4NO3

1.1. Giới thiệu chung
Tên khoa học: Ammonium nitrate
Tên thường gọi: Amôn nitrat
Công thức hóa học: NH4NO3

Hợp chất này lần đầu tiên được tìm thấy là hợp chất tự nhiên ở sa mạc
Atacama ở Chile, nhưng hiện nay việc sử dụng chủ yếu thông qua quá trình
tổng hợp hữu cơ. Chất này thường được dùng trong nông nghiệp làm phân
bón và cũng được sử dụng làm chất ôxi hóa trong thuốc nổ, đặc biệt là các
thiết bị nổ tự tạo.
1.2. Tính chất vật lý cơ bản
 Dạng tồn tại: Tồn tại ở dạng tinh thể rắn hay bột màu trắng, trắng
xám.
 Phân từ lượng: 80,052 g / mol
 Tỷ trọng: 1,725 g / cm3
(20 ° C)
 Điểm nóng chảy: 169,6 ° C (337,3 ° F; 442,8 ° K)

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©