Nghiên Cứu Bào Chế Viên Nén Nifedipin Tác Dụng Kéo Dài Với Tá Dược Carbomer

Link tải miễn phí luận văn Nghiên cứu bào chế viên nén nifedipin giải phóng kéo dài với tá dược carbomer
Đề tài nghiên cứu với các mục tiêu: 1. Bào chế viên nén nifedipin TDKD với tá dược Carbomer bằng phương pháp xát hạt ướt. 2. Tìm công thức viên nén tối ưu có đồ thị giải phóng dược chất gần với viên đối chiếu.
PHẦN 1 - ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây, với sự phát triển ngày càng cao của kỹ thuật
bào chế, trên cơ sở cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị của các
chế phẩm bào chế đi từ các dược chất truyền thống, nhiều thế hệ các dạng
thuốc mới ra đời. Thuốc tác dụng kéo dài (TDKD) được coi là thế hệ các dạng
thuốc thứ 2, kế tục các dạng thuốc quy ước, đã và đang phát triển với nhiều
triển vọng mói. Sự ra đời của dạng thuốc TDKD cũng xuất phát từ thực tế điều
trị, đặc biệt là những trường hợp điều trị các bệnh mạn tính, đòi hỏi người
bệnh phải dùng thuốc thường xuyên và kéo dài như đối với các bệnh: tim
mạch - huyết áp, hen phế quản, tâm thần, viêm mạn tính, động kinh... Đáp
ứng với nhu cầu thực tế đó, các nhà bào chế đã nghiên cứu và cho ra đời nhiều
chế phẩm thuốc TDKĐ trên thị trường và được người dùng chấp nhận.
Nifedipin là thuốc chẹn đòng calci, dùng để điều trị cac huyết áp và đau
thắt ngực, nhưng lại có thòi gian bán thải ngắn nên nếu dùng nifedipin dưới
dạng thuốc quy ước thì phải dùng nhiều lần trong ngày, bất tiện cho người
bệnh. Vì vậy, việc nghiên cứu chế tạo nifedipin TDKD có ý nghĩa rất lớn
trong công tác điều trị.
Trong phạm vi khoá luận tốt nghiệp này, chúng tui tiến hành nghiên
cứu chế tạo viên nén nifedipin TDKD vói các mục tiêu chính như sau:
. Bào chế viên nén nifedipin TDKD với tá dược Carbomer bằng phương
pháp xát hạt ướt.
. Tìm công thức viên nén tối ưu có đồ thị giải phóns dược chất gần với
viên đối chiếu.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©