Giáo trình Thi công cầu - Chu Viet Binh

Link tải miễn phí ebook


LỜI NÓI ĐẦU

Bộ Giáo trình Thi công cầu xuất bản lần này thay thế cho bộ giáo
trình Thi công và sửa chữa cầu cống đã cũ không còn phù hợp với chương
trình giảng dạy hiện nay.
Bộ giáo trình gồm Tập 1 soạn theo chương trình Thi công cầu Phần 1
và Tập 2 theo chương trình Thi công cầu phần 2 dùng cho các lớp chuyên
ngành Cầu Hầm, Cầu Đường, Cầu Đường sắt, Cầu đường KVO và trong
khi chưa có điều kiện biên soạn riêng cho những lớp không chuyên thì có
thể sử dụng như tài liệu giảng dạy v à học tập cho các lớp Đường bộ,
Đườngsắt, Đường hầm &Metro.
Giáo trình được biên soạn phù hợp với các học phần học hiện nay và
cũng phù hợp với việc chuyển đổi sang đào tạo theo tín chỉ.
Các chương trong giáo trình do các tác giả được phân công biên soạn
và được Th.S. Nguyễn Văn Nhậm hiệu đính toàn bộ.
Từng chương trong giáo trình được hoàn chỉnh từ các bài giảng trước
đây đã cung cấp cho nhiều khoá sinh vi ên nên chúng tui đã cố gắng sửa
chữa, cập nhật những đóng góp từ các thày cô và sinh viên nhưng ch ắc
chắn vẫn còn thiếu sót rất mong nhận được các ý kiến góp ý để lần xuất bản
sau sẽ được tốt hơn nữa.
Chúng tui xin Thank PGS.TS. Trần Đức Nhiệm đã đóng góp những
nhận xét xác đáng cho lần xuất bản đầu tiên này.
Mọi ý kiến xin gửi về theo địa chỉ [email protected] , xin
chân thành cám ơn.MỤC LỤC

Lời nói đầu…………………………………………….
CHƯƠNG I - NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG
1.1- Đối tượng nghiên cứu và nội dung của môn học……………………… 1
1.2 - Khái niệm về công tácxây dựng và công nghệ thi công……………… 4
1.3 -Biện pháp thi công và biện pháp tổ chức thi công. ………………
6
1.4 - Đặc điểm của môn học Thi công cầu và phương pháp nghiên cứu . 8
1.5 – Những công nghệ thi công cầu hiện đại trên thế giới đã được áp dụng
thành công ở Việt nam ………………………………. 10
Câu hỏi tự kiểm tra Chương 1 . 13
CHƯƠNG II - NHỮNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ NHỮNG CÔNG NGHỆ
ỨNG DỤNG TRONG THI CÔNG CẦU.
2.1 – Công tác làm đất …………………………………. 14
2.1.1 - Xác định khối lượng thi công………………………. 14
2.1.2 - Công việc chuẩn bị …………………………………… 16
2.1.3 - Biện pháp đào đất trong hố móng…………… 18
2.2 – Công tác nổ mìn………………………… 22
2.2.1 - Khái niệm về nổ mìn . 22
2.2.2 - Vật liệu nổ . 23
2.2.3 – Biện pháp nổ mìn 25
2.2.4 – Tính toán lượng nổ 26
2.2.5 - Điều khiển nổ . 28
2.2.6 – Biện pháp nổ mìn có che chắn . 30
2.2.7- Thiết bị khoan lỗ mìn 30
2.2.8 – Hộ chiếu nổ mìn 31
2.2.9 – Một số nguyên tắc cần thiết khi tổ chức nổ mìn trên công
trường 31
2.3 – Công tác bê tông . 32
2.3.1- Công việc chuẩn bị vật liệu 32
2.3.2- Chế tạo vữa bê tông . 34
2.3.3 – Xác định năng suất của máy trộn và số lượng máy trộn phối
hợp . 37
2.3.4 – Vận chuyển vữa bê tông . 38
2.3.5 - Đổ và đầm bê tông 39
2.3.6 – Các biện pháp đổ bê tông dưới nước 44
2.3.7 - Độn đá hộc trong bê tông 47
2.3.8 – Bảo dưỡng bê tông 47
2.3.9 – Tháo dỡ ván khuôn 47
2.3.10 – Hoàn thiện bề mặt bê tông sau khi bóc ván khuôn 48
2.4 – Công tác cốt thép …………………………………………… 48
2.4.1 – Nắn và đo cắt cốt thép 48
2.4.2 – Uốn cốt thép 49
2.4.3 – Lắp dựng khung cốt thép . 51
2.5 – Công tác ván khuôn 53
2.5.1 – Vai trò và yêu cầu đối với ván khuôn 53
2.5.2 – Cấu tạo ván khuôn gỗ 53
2.5.3 – Cấu tạo ván khuôn thép . 57
2.5.4 – Biện pháp lắp dựng ván khuôn . 59
2.5.5 – Tính toán thiết kế ván khuôn 61
2.6 – Công tác đóng cọc . 69
2.6.1- Đúc cọc BTCT tiết diện vuông trên bãi đúc công trường 70
2.6.2- Thiết bị đóng cọc 72
2.6.3 - Đóng cọc thử 75
2.6.4 – Biện pháp nối cọc 75
2.6.5 – Những hiện tượng xảy ra trong quá trình đóng cọc và biện
pháp khắc phục . 76
2.6.6 – Thử nghiệm cọc . 77
2.6.7 – Chế tạo cọc ống bằng công nghệ quay ly tâm 79
2.6.8 – Thiết bị hạ cọc ống 80
2.7 – Công tác kích kéo . 82
2.7.1 – Những thao tác thủ công 82
2.7.2 – Lao kéo 82
2.7.3 – Những trang thiết bị phục vụ công tác lao kéo 85
2.7.4 – Biện pháp kéo d ựng kết cấu bằng tời và múp
94
2.7.5 – Palăng 96
2.7.6 – Kích nâng 97


2.7.7 – Chồng nề . 98
Câu h ỏi t ự ki ểm tra Ch ương 2
99
CHƯƠNG III – CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ TRONG THI CÔNG CẦU.
3.1 – Vai trò của các công trình phụ trợ trong thi công . 101
3.2 – Phân loại các công trình phụ trợ 101
3.3 – Nguyên tắc thiết kế các công trình phụ trợ 102
3.3.1 – Nguyên tắc cấu tạo 102
3.3.2 – Nguyên tắc chung về tính toán . 103
3.3.3 – Tải trọng tác dụng . 103
3.3.4 – Nguyên tắc xác định nội lực 109
3.3.5 – Nguyên tắc tính duyệt . 109
3.3.6 – Xác định mức nước thi công . 110
3.4 – Tường ván chống vách hố móng 110
3.4.1 – Tường ván lát ngang 111
3.4.2 – Tường ván lát đứng 112
3.4.3 - Tường ván ngang kích thước định hình . 112
3.4.4 – Tường cọc ván thép 116
3.5 – Các loại vòng vây ngăn nước 116
3.5.1 - Đê, đập ngăn nước 117
3.5.2 – Vòng vây đất 117
3.5.3 – Vòng vây cọc ván thép . 118
3.5.4 – Thùng chụp không đáy . 127
3.5 - Đà giáo và trụ tạm 131
3.5.1 – Vai trò của đà giáo, trụ tạm trong thi công cầu . 131
3.5.2 – Phân loại đà giáo . 132
3.5.3 – Cấu tạo trụ tạm 133
3.5.4 – Cấu tạo đà giáo cố định . 135
3.6 – Một số dạng kết cấu vạn năng thông dụng . 136
3.6.1- Những dạng kết cấu vạn năng và vai trò của chúng 136
3.6.2 – Kết cấu Yốờỡ . 136
3.6.3 – Kết cấu trụ tạm ỡốờ 138
3.6.4 – Giàn Bailey . 139
3.7 – Hệ nổi . 140
3.7.1 – Vai trò của hệ nổi trong thi công cầu 140


3.7.2 – Cấu tạo hệ nổi 141
3.7.3 – Tính toán hệ nổi . 142
Câu hỏi tự kiểm tra Chương 3 150
CHƯƠNG IV - CÔNG TÁC ĐO ĐẠC TRONG THI CÔNG CẦU.
4.1 - Định vị mố, trụ trước khi thi công . 151
4.1.1 – Xây dựng hệ thống cọc mốc xác định vị trí tim cầu 151
4.1.2 - Định vị tim mố, trụ cầu 152
4.2 - Đo đạc trong quá trình thi công 159
4.2.1 - Đo đạc trong thi công móng khối 159
4.2.2 - Đo đạc trong thi công móng cọc 160
4.2.3 - Đo đạc trong thi công móng cọc ống đường kính lớn và
móng giếng chìm . 161
4.2.4 - Đo đạc kích thước kết cấu 162
4.3 - Độ chính xác trong đo đạc . 163
4.3.1 - Độ chính xác đo dài . 163
4.3.2 - Độ chính xác đo góc 164
4.3.3 - Độ chính xác đo cao độ 164
Câu hỏi tự kiểm tra Chương 4 165
CHƯƠNG V - THI CÔNG MÓNG KHỐI TRÊN NỀN THIÊN NHIÊN.
5.1 – Biện pháp thi công hố móng . 166
5.1.1 – Thi công hố móng bằng biện pháp đào trần . 166
5.1.2 – Thi công hố móng có kết cấu chống vách . 170
5.1.3 – Thi công hố móng trong điều kiện ngập nước . 172
5.2 – Xử lý đáy móng 175
5.3 – B ơm n ước trong h ố móng
. 176
5.4 - Đổ bê tông móng khối 177
5.5 - Đắp đất lấp hố móng . 181
5.6 – T ổ ch ức thi công móng kh ối
. 181
Câu h ỏi t ự ki ểm tra Ch ương 5
182
CHƯƠNG VI – THI CÔNG MÓNG CỌC CHẾ SẴN
6.1 - Đặc điểm của móng cọc chế sẵn . 183
6.2 – Thi công móng bệ chìm trên cạn . 185
6.2.1- Biện pháp đóng cọc trên mặt bằng 185
6.2.2 – Một số trường hợp đặc biệt của biện pháp đóng cọc trên
mặt bằng 188
6.2.3 – Biện pháp đóng cọc trong hố móng . 188
6.3 – Thi công móng bệ nổi trên cạn . 192
6.4 – Thi công móng cọc trong điều kiện nước ngập nông . 193
6.4.1 – Biện pháp đóng cọc trên đảo nhô 194
6.4.2 – Biện pháp đóng cọc trên sàn đạo . 195
6.5 – Thi công móng cọc trong điều kiện nước ngập sâu . 198
6.5.1 – Thi công móng bệ chìm 198
6.5.2 – Thi công móng cọc bệ cao trong vòng vây cọc ván thép 201
6.5.3 – Thi công móng cọc bệ cao trong thùng chụp . 203
6.5.4 – Thi công móng cọc bệ cao trong thùng chụp có đáy . 206
6.6 – Thi công móng cọc ống 208
Câu hỏi tự kiểm tra Chương 6 . 212
CHƯƠNG 7 – THI CÔNG MÓNG CỌC KHOAN NHỒI .
7.1 – Những biện pháp công nghệ thi công cọc khoan 236
7.1.1 – Phương pháp thi công khô 236
7.1.2 – Các phương pháp thi công ướt 237
7.1.2.1 – Biện pháp khoan bằng máy khoan ống vách xoay. 237
7.1.2.2 – Biện pháp khoan gầu xoay 220
7.1.2.3 – Các biện pháp khoan tuần hoàn . 219
7.1.2.4 – Biện pháp khoan đập cáp . 221
7.2 – Công nghệ thi công cọc khoan nhồi có sử dụng vữa sét chống vách 223
7.2.1 – Ống chống vách trên miệng lỗ khoan 223
7.2.2 – Hạ ống chống vách . 225
7.2.3 – Dung dịch khoan . 725
7.2.4 – Khoan tạo lỗ cọc 227
7.2.5- Một số sự cố xảy ra khi khoan tạo lỗ cọc và cách xử lý 227
7.2.6 – Xử lý cặn lắng – vệ sinh đáy lỗ khoan . 229
7.2.7 – Cốt thép cọc khoan nhồi . 231
7.2.8 - Đổ bê tông cọc . 233
7.3 – Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi . 235
7.4 – Biện pháp x ử lý khuy ết tật trong c ọc khoan nh ồi
237

7.5 – Biện pháp t ổ chức thi công móng c ọc khoan nh ồi
. 237
7.5.1 – Móng cọc nằm trên cạn . 237
7.5.2- Móng c ọc n ằm trong khu v ực ng ập n ước
238
Câu h ỏi t ự ki ểm tra Ch ương 7
244
CHƯƠNG VIII – THI CÔNG MÓNG GIẾNG CHÌM VÀ MÓNG GIẾNG
CHÌM HƠI ÉP.
8.1 - Đặc điểm cấu tạo móng giếng chìm . 273
8.2 – Biện pháp thi công móng giếng chìm đúc tại chỗ 247
8.2.1- Chuẩn bị mặt bằng thi công giếng ở trên cạn . 247
8.2.2 – Biện pháp đắp đảo nhân tạo 247
8.2.3 - Đúc đốt giếng đầu tiên . 250
8.2.4 – Hạ đốt giếng đầu tiên . 254
8.2.5 - Đúc nối các đốt giếng . 257
8.2.6 – Xử lý những hiện tượng xảy ra trong quá trình hạ giếng
chìm 258
8.2.7 – Những biện pháp làm giảm sức cản ma sát trong quá trình
hạ giếng . 259
8.2.8 – Xử lý đáy và l ấp lòng gi ếng chìm
261
8.2.9 – Biện pháp tổ chức thi công móng giếng chìm đúc tại chỗ 262
8.3- Biện pháp thi công móng giếng chìm chở nổi 263
8.3.1 – Những biện pháp cấu tạo để đốt giếng tự nổi . 263
8.3.2 – Biện pháp hạ thuỷ đốt giếng 266
8.3.3 – Chở nổi đốt giếng đến vị trí móng 267
8.3.4 – Hạ chìm giếng . 268
8.4 - Thi công móng giếng chìm hơi ép . 269
8.4.1 -Đặc điểm cấu tạo móng giếng chìm hơi ép 269
8.4.2 – Kỹ thuật đúc và hạ đốt giếng đầu tiên 271
8.4.3 – Cung cấp khí nén trong quá trình hạ giếng 273
8.4.4 - Đào đất trong khoang và làm chìm giếng 275
8.4.5 – Xử lý đáy và đổ lấp lòng giếng chìm hơi ép . 276
8.4.6 – Tổ chức thi công móng giếng chìm hơi ép 277

8.4.7 – Những vấn đề an toàn lao động trong thi công móng giếng
chìm hơi ép 278
Câu hỏi tự kiểm tra Chương 8 279
CHƯƠNG IX - THI CÔNG MỐ, TRỤ CẦU .
9.1 – Thi công mố cầu dầm đúc tại chỗ . 312
9.1.1- Thi công mố nặng chữ U bê tông 281
9.1.2 – Thi công mố chữ U bê tông cốt thép 283
9.1.3 – Thi công mố chữ T 287
9.1.4 – Thi công các dạng mố vùi . 289
9.2 – Thi công đúc tại chỗ trụ cầu dầm . 293
9.2.1 – Lắp dựng khung cốt thép thân trụ 293
9.2.2 – Cấu tạo ván khuôn trụ cầu dầm 294
9.2.3 - Đà giáo dùng cho thi công thân trụ . 295
9.2.4 - Đà giáo và ván khuôn xà mũ trụ 297
9.2.5 – Tổ chức đổ bê tông trụ cầu 298
9.3 – Thi công mố, trụ lắp ghép 299
9.3.1 –Phân chia kết cấu mố, trụ thành những cấu kiện đúc sẵn 300
9.3.2 – Biện pháp gá lắp các khối mố, trụ . 301
9.4 – Thi công đá kê gối 304
9.5 – Thi công trụ tháp bê tông cốt thép cầu treo và cầu dây văng. 304
9.5.1 – Cấu tạo ván khuôn leo và ván khuôn trượt . 304
9.5.2 – Biện pháp thi công phần thân trụ 312
9.5.3 – Biện pháp thi công tháp cầu 314
9.5.4 – Tổ chức thi công trụ tháp . 317
9.6 – Thi công trụ tháp bằng thép 319
Câu hỏi tự kiểm tra Chương 9 . 321

PHỤ LỤC 359
TÀI LIỆU THAM KHẢO 375


Xem link download tại Blog Kết nối!

đáp án đề cương thi công sửa chữa cầu
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©