Giới thiệu chung về tổng công ty vinaconex

Link tải miễn phí tiểu luận
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY VINACONEX
I. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty VINACONEX.
1. Lịch sử hình thành và phát triển
Từ năm 1982, bộ xây dựng đã có chủ trương đưa các đơn vị thi công xây dựng
đi làm việc ở nước ngoài. Tổ chức đầu tiên được thành lập ở ASKHABAT thuộc
cộng hòa Tuốc Mênia, Liên Xô, Bun gari, Tiệp Khắc, IRAQ, và một số nước khác
ở Đông âu
Cùng với sự hình thành và phát triển của các công ty xây dựng ở nước ngoài.
Tháng 3/1988 Bộ xây dựng Bộ xây dựng đã quyết định thành lập Ban quản lý hợp
tác lao động và xây dựng nước ngoài và sau đó hơn 1 năm, để phù hợp với các
chức năng, nhiệm vụ được giao, chuyển đổi hẳn sang hoạt động kinh doanh, hạch
toán kinh tế Bộ xây dựng có quyết định số1118/BXD-TCLD ngày 27/9/19888
chuyển ban quản lý hợp tác laođọng và xây nước ngoài thành công ty dịch vụ và
xây dựng nước ngoài thành công ty dịch vụ và xây dựng nước ngoài, tên giao dịch
quốc tế là Vinaconex. Với sự lớn mạnh và phát triển của công ty, tháng 8/1991 trở
thành Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX). Tháng
11/1995 Tổng công ty Vinaconẽ được chính phủ quýêt định trở thành một tổng
công ty nhà nước (Tổng công ty 90) với nhiều thành viên là các công ty trực thuộc
Bộ xây dựng trước đây. Từ đó đến nay, nhiều công ty của các địa phương như Hải
Phòng, Hải Dương, Huế, Hà Nội, Đắc Lắc, Quảng Nam, Đồng Tháp, Hà Tây, Bà
Rịa Vũng Tàu cũng đã gia nhập làm thành nên của Tổng công ty, cùng với nhiều
công ty cổ phần thành lập mới, liên doanh tạo nên đại gia đình VINACONEX. Trải
qua những năm tháng xây dựng và trưởng thành, cho đến nay, VINACONEX đã
trở thành Tổng công ty liên doanh hàng đầu của Bộ xây dựng voqí chức năng
chính là xây lắp, tư vấn đầu tư –thiét kế-khảo sát quy hoạchkinh doanh xuất nhập
khẩu thiết bị , vật tư phục vụ ngành xây dựng của các ngành kinh tế khác, sản xuất
công nghiệp, sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng, xuất khẩu chuyen gia và
laođộng ra nước ngoài và đặc biẹt dầu tư vào các lĩnh vực của nền kinh tếđang là
chiến lược quan trọng hàng đầu nhằm chuyển đổi cơ cấu và mở rộng quy mổan
xuất kinh doanh xứng tầm với tập đoàn kinh tế mạnh.
Với đội ngũ hơn 26000 cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân viên, nhiều người
trong số họ đã được đào tạo ở nước ngoài có kiến thức sâu và giầu kinh nghiệm,
VINACONEX ngày càng đáp ứng được những yêu cầu đa dạng của khác hàng.
Đâu tư vào các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế đang là số một cho sự phát
triển lâudài của VINACONEX. Cùng với sự phát triển và đổi mới doanh nghiệp, sẽ
tạo cơ sở nền tảng cho sự hình thành một tập đoàn đa doanh vững mạnh áp dụng
các thành tựu khoa học quản lý tiên tiến của thời đại, khi mà kinh tế trí thức đã trở
thành tất yếu cho sự phát triển của kinh tế toàn cầu. Các lĩnh vực mà
VINACONEX đang tập trung đầu tư là: Phát triển đô thị, bất động sản, công trình
cơ sở hạ tầng kỹ thuật sản xuất công nghệ và vật liệu xây dựng thương mại công
nghệ cao…
VINACONEX đã đang hợp tác với các trường đại học trong nước và nước ngoài,
các công ty nước ngoài, các công ty quốc tế có uy tín tron lĩnh vực thiết kế, quy
hoạch để thực hiện dự án đầu tư quy hoạch trong thời hợp tác đào tạo các chuyên
gia về chuyên môn và trình độ cao, học hỏi kinh nghiệm và tiệp thu cac công nghệ
mới nhất trong xây dựng, áp dụng trong thi công các công trình quy mô lớn, đòi
hỏi công nghệ thi công kỹ thuật các ở Việt Nam nhờ đó VINACONEX đã có đầy
đủnăng lực về mặt thiệt bị. Công nghệ và nguồn nhân lực có trình độ cao để thi
công các công trình lớn, hiện đại.
Chặng đường hơn 15 năm qua so với nhiều đơn vị, nhiều tổng công ty trong bộ xây
dựng và trong cả nước không phải là một chặng đường dài của lịch sử. Nhưng đối
với VINACONEX là một chặng đường đầy ý nghĩa.
Tổng công ty sinh ra và trưởng thành đúng vào thời kỳ đổi mới của Đảng dưới ánh
sáng của đương lỗi đổi mới, tổng công ty đã phấn đấu vượt qua những khó khăn
tưởng chừng như bế tắc, vượt lên chính mình tự cứu lấy mình, đướng vững trước
mọi thử thách, cạnh tranh ác liệt của nền kinh tế thị trường, đạt nhiều kết quả đáng
khích lệ và ngày một tăng trưởng.
2. Các lĩnh vực hoạt động chính.
Nhận thầu, xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, các công trình kỹ
thuật hạ tầng, các công trình cấp thoạt nước, xử lý môi trường, các công
trình bưu chính viễn thông, câu, đường, sân bay, bến cảng, đê, đập, hồ chứa
nước, các công trình điện, đường dây, trạm biến thế…trong ngoài nước.
Cung cấp nhân lực đồng bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên, đổi công, công nhân kỹ
thuật…cho các hãng, nhà thầu xây dựng. Cung cấp lao động với các ngành
nghề khác nhau cho các thị trường lao động trên thế giới.
Xuất nhập khẩu xe máy, thiết bị, vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất và
các hàng hoá khac.
Sản xuất vật liệu xây dựng: Cầu kiện, bê tông, bê tông thường phẩm đã các
loại…và các sản phẩm công nghiệp khác cho xây dựng.
Tư vấn kháo sát, thiết kê, đầu tư và xây dựng, quản li dự án.
Kinh soanh bẩ động sản. Đầu tư các dự án với các cách BOT, BT,
TBO.
Dịch vụ khách sạn và du lịch


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©