Thực trạng kế hoạch và giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam

Link tải miễn phí luận văn
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay chúng ta đang được chứng kiến tốc độ phát triển như vũ bão của
các nền kinh tế trên thế giới cùng với sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học
kỹ thuật. Sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện giao thông từ chiếc tàu
thuỷ chạy bằng máy hơi nước đến những chiếc tàu biển có trọng tải lớn hàng
trăm vạn tấn, từ những xe đạp thô sơ đến những chiếc ô tô có tốc độ hàng trăm
Km/h, tầu hoả dần được thay bằng tầu điện ngầm, tầu cao tốc, tàu chạy trên đệm
từ trường, rồi những chiếc máy bay hiện đại có thể nối liền khoảng cách giữa
các quốc gia, giữa các châu lục. Một đất nước có tốc độ phát triển cao không thể
phủ nhận vai trò vô cùng quan trọng của giao thông vận tải. Nó là cầu nối giúp
các nước trên thế giới phát huy được tiềm năng, nội lực và hoà nhập với các nền
kinh tế để giao lưu, học hỏi. Cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các phương
tiện giao thông và nhu cầu vận chuyển của con người đòi hỏi mọi quốc gia trên
thế giới đều phải tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông
hoàn chỉnh, hiện đại để góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, trong đó có
Việt Nam.
Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ, cần chuẩn bị những tiền đề vật chất kỹ
thuật làm nền tảng để đi lên chủ nghĩa xã hội thành công. Nhiệm vụ đặt ra trong
thời kỳ này là phải xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội hoàn chỉnh
và đồng bộ. Trong đó kết cấu hạ tầng giao thông là bản lề quan trọng để phát
triển cơ sở hạ tầng xã hội và là cầu nối giúp Việt Nam hội nhập kinh tế với các
nước trong khu vực và trên thế giới. Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải phát
triển sẽ là chất xúc tác tích cực cho mọi hoạt động trong nền kinh tế phát triển
nhanh. Vì vậy đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là tất yếu và hết sức
cần thiết đối với Việt Nam trong qúa trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất
nước. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã chú trọng tập trung đầu tư
phát triển KCHTGTVT. Song thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông ở nước ta
hiện nay vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu phát triển của nền kinh tế xã hội.
Một câu hỏi đạt ra: “ Liệu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đã
tương xứng với vai trò của nó chưa?”
Vì vậy, em đã lựa chọn đề tài:
“ ĐẦU TƯ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN
TẢI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2010”
Với mong muốn tìm hiểu được phần nào thực trạng hoạt động đầu tư phát
triển KCHTGT ở nước ta hiện nay với những thành tựu đạt được và những mặt
còn tồn tại, để từ đó đề xuất ra những giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả
đầu tư.
Do khuôn khổ bài viết có hạn nên em chỉ đi vào nghiên cứu một số khía
cạnh về đầu tư KCHTGTVT. Bài viết gồm 3 chương:
Chương I: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở các quốc gia.
Chương II: Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao
thông vận tải ở Việt Nam giai đoạn 2001-2004 và tác động
của nó tới sự phát triển KCHTGTVT
Chương III: Phương hướng, kế hoạch và giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát
triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
Em xin chân thành Thank PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt- bộ môn kinh tế
đầu tư và các cán bộ trong Vụ Tổng hợp kinh tế Quốc Dân- Bộ Kế Hoạch và đầu
tư đã hưỡng dẫn và tạo mọi điều kiện cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Tuy nhiên, do hạn chế của tài liệu thu thập được và kinh nghiệm hiểu biết còn ít
nên bài viết không tránh khỏi những tồn tại, thiếu sót. Em kính mong nhận được
những ý kiến đóng góp của các thầy cô và các cán bộ để bài viết của em được
hoàn chỉnh hơn.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©