Quản lý chất thải rắn ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

Link tải miễn phí luận văn
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nguồn gốc chủ yếu của mọi biến đổi về môi trường sống của con người
đang xảy ra hiện nay trên thế giới cũng như ở nước ta là các hoạt động phát triển
kinh tế – xã hội của con người. Các hoạt động này một mặt cải thiện chất lượng môi
trường sống của con người. Hơn nữa, con người hiện đại có cuộc sống đầy đủ về
vật chất, an toàn về sinh mệnh, phong phú về văn hóa và các chuẩn mực khác. Tuy
nhiên, bên cạnh đó thì các hoạt động này lại tạo ra hàng loạt các vấn đề nóng bỏng
về môi trường. Môi trường hiện nay đang là vấn đề bức bách của mọi quốc gia dù
đó là quốc gia phát triển hay là quốc gia đang phát triển. Sự ô nhiễm môi trường
ngày càng diễn ra ở mức độ cao hơn đã và đang đặt con người trước những sự trả
thù ghê gớm của thiên nhiên. Nguy cơ môi trường đặc biệt nóng bỏng ở các quốc
gia đang phát triển. Nơi mà nhu cầu về cuộc sống hàng ngày của con người và nhu
cầu phát triển của xã hội xung đột mạnh mẽ với sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên
thiên nhiên và môi trường. Việt Nam là một trong những nước đang phát triển và
cũng đang phải đối đầu với các vấn đề môi trường nóng bỏng hiện nay.
Ngày nay, sự phát triển khoa học kỹ thuật, sự gia tăng dân số đã đẩy nhanh
tốc độ sản xuất ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con người.
Nhưng song song với sự gia tăng các của cải vật chất đó thì lượng chất thải rắn
cũng không ngừng tăng lên. Ở nước ta hiện nay thì tình trạng chất thải rắn tràn lan
ngày càng phổ biến từ thành thị đến nông thôn đang ở mức báo động và nan giải.
Trước thực trạng cấp bách đó nên người viết đã chọn đề tài nghiên cứu Luận văn
của mình với tên gọi là “ Quản lý chất thải rắn ở Việt Nam – Thực trạng và giải
pháp”. Bởi ta có thể thấy rằng, nếu các chất thải rắn này không được xử lý và quản
lý chặt chẽ thì có thể chúng sẽ gây ô nhiễm đến môi trường đất, nước, không khí,
làm giảm mỹ quan và đặc biệt là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người. Một
số quốc gia phát triển đã lợi dụng sự thiếu thốn của các quốc gia đang phát triển và
kém phát triển để tìm cách xuất khẩu vào các nước này những chất thải rắn. Đặc
biệt là chất thải rắn điện tử và y tế.
Do đó, người viết thấy rằng để góp phần quản lý chất thải rất tốt nhằm
phòng ngừa, hạn chế các thực trạng và khắc phục hậu quả từ các thực trạng đó thì
việc đi sâu vào để tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến chất thải rắn
nhằm tìm ra những giải pháp hữu hiệu cho công tác quản lý chất thải rắn là hết sức
cần thiết và cấp bách.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Trong những năm gần đây, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về vấn
đề chất thải rắn của Việt Nam không ngừng được ban hành và áp dụng vào thực tế.
Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả mà các quy định này mang lại thì nó cũng bộc
lộ những hạn chế và vướng mắc nhất định như hệ thống văn bản pháp luật và cơ
chế chính sách chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ, còn nhiều lỗ hổng, nhiều quy định
được ban hành nhưng không mang tính khả thi và một số vấn đề vẫn chưa được các
quy định của pháp luật điều chỉnh. Mục đích của đề tài là nghiên cứu, phân tích sâu
hơn để làm sáng tỏ các quy định của pháp luật về vấn đề liên quan đến hoạt động
quản lý chất thải rắn. Từ đó, ta sẽ nhận thấy được những quy định nào còn hạn chế
ta sẽ sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện còn những quy định nào mang lại hiệu quả ta sẽ
phát huy hơn nữa để công tác quản lý chất thải rắn đạt hiệu quả cao nhất.
3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
Quản lý chất thải rắn là một khía cạnh trong hoạt động quản lý chất thải nói
chung. Bởi chất thải rắn chính là một dạng vật chất ở thể rắn của chất thải. Hiện
nay, ở nước ta thì việc quản lý chất thải rắn đã và đang được các cấp, ngành đặc
biệt quan tâm và chú ý. Bằng chứng là đã có nhiều văn bản pháp luật và các chính
sách được ban hành để điều chỉnh vấn đề này. Ta có thể thấy rằng các văn bản này
đã góp phần không nhỏ trong việc giảm thiểu lượng chất thải rắn phát sinh, bảo vệ
môi trường và sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, nó vẫn còn có những hạn chế và bất
cập nhất định.
Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài “Quản lý chất thải rắn ở Việt Nam –
Thực trạng và giải pháp” với thời gian có giới hạn nên người viết chỉ tập trung vào
nghiên cứu những quy định hiện hành của các văn bản pháp luật và các chính sách
về hoạt động quản lý chất thải rắn, ưu - nhược điểm và thực trạng của công tác
quản lý chất thải rắn trên thực tế hiện nay. Từ đó, rút ra những nhận định và đưa ra
những giải pháp để góp phần cho công tác quản lý chất thải rắn ở nước ta được hiệu
quả hơn.
4. Phương pháp nghiên cứu
Khi nghiên cứu về một đề tài luận văn thì có rất nhiều phương pháp nghiên
cứu mà ta có thể áp dụng. Trong phạm vi nghiên cứu đề tài của mình thì người viết
chủ yếu vận dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản sau:
− Sử dụng phương pháp phân tích luật viết, phương pháp tổng hợp, so
sánh, kết hợp những lí luận chung và thực tế.
− Thu thập tài liệu, thông tin từ sách, báo, tạp chí, những nghiên cứu khoa
học đồng thời tìm hiểu thực tế để kiểm chứng và nhìn nhận vấn đề đúng
đắn và đầy đủ hơn.
− Vận dụng phương pháp duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin
Quản lý chất thải rắn ở Việt Nam thực trạng và giải pháp
GVHD: Võ Hoàng Yến SVTH: Nguyễn Thị Tu 3 yền
để góp phần làm sáng tỏ hơn vấn đề. Đồng thời, người viết còn kết hợp
với việc nghiên cứu lịch sử để đánh giá vấn đề.
5. Cơ cấu luận văn
Ngoài phần mục lục, lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo thì
nội dung chính của luận văn được người viết trình bày trong ba chương:
Chương 1: Khái quát chung về quản lý chất thải rắn ở Việt Nam
Chương 2: Cơ sở pháp lý về quản lý chất thải rắn ở Việt Nam
Chương 3: Thực trạng và giải pháp quản lý chất thải rắn ở Việt Nam

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©