Tìm hiểu vi xử lý Pentium 4

Link tải luận văn miễn phí cho ae
 CHI TIẾT BÁO CÁO
A. GIỚI THIỆU VXL INTEL PENTIUM 4
Pentium 4 là bộ vi xử lý đơn nhân kiến trúc x86 thế hệ thứ 7 do Intel sản xuất, và
là thiết kế CPU hoàn toàn mới đầu tiên của hãng này kể từ Pentium III năm 1995. Thiết
kế mới này được gọi là kiến trúc NetBurst. Không như Pentium II, Pentium III và
Celeron, kiến trúc này được tạo mới hoàn toàn và thừa kế rất ít từ thiết kế Pentium
Pro/P6. Một số công nghệ nổi bật được áp dụng trong kiến trúc NetBurst như Hyper
Pipelined Technology(Công nghệ siêu ống) mở rộng số hàng lệnh xử lý, làm hiệu suất
máy có thể tăng 30%. Execution Trace Cache tránh tình trạng lệnh bị chậm trễ khi
chuyển từ bộ nhớ đến CPU, Rapid Execution Engine tăng tốc bộ đồng xử lý toán học,
bus hệ thống (system bus) 400 MHz và 533 MHz; các công nghệ Advanced Transfer
Cache, Advanced Dynamic Execution, Enhanced Floating point và Multimedia Unit,
Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2) cũng được cải tiến nhằm tạo ra những BXL tốc
độ cao hơn, khả năng tính toán mạnh hơn, xử lý đa phương tiện tốt hơn. Ghi nhận
cùng với sự ra đời của Pentium 4 là công nghệ Quad Data Rate cho phép FSB
(Front Side Bus) đạt đến tốc độ 400 MHz. Khi đó, chip AMD Athlon đang chạy với tốc
độ FSB là 266 MHz (công nghệ Double Data Rate).
Bộ vi xử lí Pentium IV có đến 42 triệu Tranzito,kích thước chết của nó là 217
mm2,công suất tiêu thụ 55 W khi làm việc ở mức 1,5GHz.Tốc độ bus hệ thống 3,2 GB/s
, rất cao ở thời điểm bấy giờ.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©