Đồ án Máy cán thép vằn + bản vẽ

Link tải luận văn miễn phí cho ae

LỜI NÓI ĐẦU

Trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay đồng thời với sự tiến bộ không ngừng của khoa học Kỹ Thuật, Tự Động Hóa ngày càng được mở rộng và phát triển. Ngành Cơ Khí cán thép đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện đường lối chủ trương công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước.
Hay nói một cách khác hơn thép là một sản phẩm không thể thiếu được trong giai đọan hiện nay. Do sự tăng trưởng mạnh về kinh tế và các ngành Kỹ Thuật công nghiệp và xây dựng nên nhu cầu thép ngày càng cao. Vì vậy việc tăng năng suất thép là điều tất yếu.
Được sự nhất trí của khoa, em được thầy giáo hướng dẫn giao cho đề tài tốt nghiệp: Thiết kế máy cán thép vằn. Kích thước của sản phẩm thép vằn 14.
Với nội dung chính sau :
+ Thiết kế lổ hình sản phẩm.
+Thiết kế động học máy.
+ Thiết kế động lực học máy cán.
+ Thiết kế kết cấu máy.
Được sự chỉ dẫn của các thầy cô giáo khoa Cơ Khí, thầy giáo hướng dẫn và Ban lãnh đạo công ty Đà Nẵng đến nay em đã hòan thành cơ bản nhiệm vụ được giao. Do trình độ có hạn, thời gian ngắn nên trong đồ án không tránh khỏi những sai sót. Em kính mong các thầy cô chỉ bảo để bản đồ án của em được hoàn chỉnh.
Em xin chân thành Thank Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Kỹ Thuật Đà Nẵng, thầy cô giáo khoa Cơ Khí, thầy giáo hướng dẫn, Ban Lãnh Đạo công ty thép Đà Nẵng cùng các bạn sinh viên trong khoa Cơ Khí đã giúp em hoàn thành đồ án này.

Đà Nẵng, ngày 9 tháng 06 năm 2002
Sinh viên thiết kế
Trần Doãn Định

Phần I
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁN KIM LOẠI.
Chương 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BIẾN DẠNG CỦA KIM LOẠI.
1.1 Biến dạng của kim loại
1.1.1 Khái niệm biến dạng của kim loại
Gồm có: Biến dạng đàn hồi, biến dạng dẻo và phá hủy.
a) Biến dạng đàn hồi: Là biến dạng bị mất đi ngay sau khi bỏ tải trọng.


Nếu giá trị của tải trọng nhỏ hơn điểm P ở trên biểu đồ, thì khi tải trọng đặt vào mẩu bị kéo dài ra, nhưng khi bỏ tải trọng thì mẩu lại trở về kích thước và hình dạng ban đầu. Theo đường biến dạng OP.
b) Biến dạng dẻo: là biến dạng vẫn còn lại sau khi bỏ tải trọng. Nó xảy ra khi tải trọng đặt vào đủ lớn ( P > Pb ). Khi bỏ tải trọng mẩu không trở về đúng với đường khi đặt tải trọng ( OPa ) mà trở lại theo đường aa, song song với OP.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©