Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu

Link tải luận văn miễn phí cho ae
SƠ ĐỒ A :
ĐỀ SỐ 6 :
a = 1m
k0 = 2,2
q = 3 kN/m
P2 = 1,25.k0qa = 1,25.2,2.3.1 = 8,25 kN
M = k0qa2 = 6,6 kNm


Xác định các phản lực:

∑X = 0 → HA = 0
∑Y = 0 → VA – qAB + V¬B – P2 = 0
 VA + VB= 2,2q + P2
 VA + VB = 2,2.3 + 8,25
 = 14,85 (kN)
∑mA = 0 → M – qAB + VBAB – P2AD = 0
 VB = = 12,3 (kNm)
 VA = 2,55 (kN)
Xác định biểu đồ nội lực :
Dùng mặt cắt 1-1 đi qua đoạn CA cách C z1 (0≤ z1 ≤ 1). Xét phần bên trái:

∑Z = 0 → Nz1 = 0
∑Y = 0 → Qy1 = 0
∑mO1 = 0 → Mx1 + M = 0
 Mx1 = -M = -6,6 (kNm)


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©