Mô hình hệ thống bãi giữ xe thông minh

Link tải luận văn miễn phí cho ae
1
Chương 1. GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài:
Các bãi giữ xe hiện nay còn có vấn đề bất cập như: Tốn nhiều nhân công; An
toàn chưa cao, vẫn còn xảy ra hiện tượng mất xe; Vé xe bằng giấy, dễ bị mất hay nhàu
nát. Do đó cần có một hệ thống bãi giữ xe tự động. Đề tài này xây dựng một mô hình
bãi giữ xe tự động.
1.2. Mục tiêu
Xây dựng mô hình hệ thống giữ xe tự động như Hình 1.1
Dựa trên mô hình này, chúng ta tiếp tục đầu tư kinh phí để nâng cấp thành Hệ
thống bãi giữ xe tự động ứng dụng cho bãi giữ xe trường Đại học Lạc hồng, Đồng nai.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©