tính toán chu trình công tác trong động cơ đốt trong

Link tải luận văn miễn phí cho ae
Tính toán kiểm nghiệm bền cho piston
Thứ tự Mục lục trang
Phần I -Tính toán chu trình công tác của động cơ đốt trong. 03
-Tình tự tính toán. 03
+ số liệu ban đầu của phần tính nhiệt. 03
+ các thông số cần chọn. 03
-Tính toán các quá trình công tác. 06
+ tính toán quá trình nạp. 06
+ tính toán quá trình nén. 08
+ tính toán quá trình giản nở. 12
+ tính toán quá trình công tác. 14
-Vẽ và hiệu đính đồ thị công
18
Phần II -Tính toán động học, động lực học 21
-Vẽ đường biểu diễn các quy luật động học. 21
+ đường biểu diển hành trình của Piston x=
21
+ đường biểu diển tốc độ của Piston v=
21
+ đường biểu diễn gia tốc của Piston j=
22
-Tính toán động lực học. 23
+ các khối lượng chuyển động tịnh tiến. 23
+ các khối lượng chuyển động qoay. 24
+ lực quán tính. 25
+ vẽ đường biểu diễn lực quán tính –pj = .
25
+ đường biểu diễn v= .
27
+ khai triển đồ thị công P-V thành Pkt= .
28
+ khai triển đồ thị Pj = thành Pj = .
29
+ vẽ đồ thị P = .
29
+ vẽ đồ thị lực tiếp tuyến T= và Z = .
31
+ vẽ đường biểu diễn = của động cơ nhiều xilanh.
34
+ đồ thị phụ tải tác dụng lên chốt khuỷu. 37
+ đồ thị biểu diễn Q= .
38
PhầnIII
-Tính kiểm nghiệm bền chi tiết chính 41
-Tính kiểm nghiệm bền đỉnh Piston 42
-Tính kiểm nghiệm bền đầu Piston 44
-Tính kiểm nghiệm bền thân Piston 46
- Tài liệu tham khảo 38


PHẦN I :TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC
TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
I) Trình tự tính toán:
1.1 /Số liệu ban đầu của phần tính toán nhiệt:
1- Kiểu dộng cơ : Động cơ xăng, một hang xilanh, không tăng áp(kí hiệu: YAZ -1)
2- Số kỳ : = 4
3- Số xilanh i: i= 4
4- Thứ tự nổ: 1-3-4-2
5- Hành trình của Piston S: S =92 (mm)
6- Đường kính xi lanh D: D =92( mm)


Xem link download tại Blog Kết nối!

Xem thêm
Thiết kế tính toán động cơ đốt trong
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©