Ứng dụng GIS và viễn thám để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI NÓI ĐẦU
Để hoàn thành học phần Cơ sở viễn thám, được sự cho phép của Ban lãnh đạo Khoa Địa lý-QLTN cùng với sự ủng hộ hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Ths. Trần Thị Tuyến, nhóm chúng tui đã tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Ứng dụng GIS và Viễn thám để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa”

Trong quá trình thực hiện và hoàn thành đề tài, cùng với sự cố gắng của các thành viên trong nhóm, chúng tui đã nhận được sự giúp đỡ của cô giáo Ths. Trần Thị Tuyến, các cán bộ phòng Tài nguyên và môi trường huyện Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hoá, cùng anh chị khoá trên và bạn bè trong khoa Địa lý – QLTN.
Nhân dịp này, chúng tui xin tỏ lòng Thank sâu sắc đến cô giáo hướng dẫn, xin Thank các cán bộ,các anh chị cùng bạn bè đã tận tình giúp đỡ và động viên chúng tui hoàn thành đề tài này.
Chúng tui xin nhận và chân thành Thank những ý kiến đóng góp, bổ sung cho đề tài được hoàn thiện hơn.


Vinh: Ngày tháng 5 năm 2015
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Bản đồ hiện trạng là tài liệu quan trọng và cần thiết trong công tác thiết kế quy hoạch và quản lý đất đai. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được sử dụng như một loại bản đồ thường trực làm căn cứ để giải quyết các bài toán tổng thể cần đến thông tin hiện thời về tình hình sử dụng đất và luôn giữ vai trò nhất định trong nguồn dữ liệu về hạ tầng cơ sở. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là nguồn tài liệu làm cơ sở để thành lập bản đồ địa chính và hổ trợ đắc lực cho công tác thống kê, kiểm kê đất đai; lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Trước đây, một số cấp đơn vị hành chính đã sử dụng phương pháp thủ công để đo vẽ và thành lập bản đồ do đó độ chính xác không cao nên đã làm ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ số để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất là điều cần thiết trong giai đoạn này.
Công nghệ viễn thám, một trong những thành tựu khoa học vũ trụ đã đạt đến trình độ cao và đã trở thành kỹ thuật phổ biến được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội ở nhiều nước trên thế giới, không những đối với các nước phát triển có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến mà còn đối với các nước đang phát triển với nền kinh tế còn lạc hậu. Nhu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý GIS trong lĩnh vực điều tra nghiên cứu, khai thác sử dụng, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường ngày càng gia tăng nhanh chóng trong phạm vi toàn Quốc gia và Quốc tế. Những kết quả thu được từ công nghệ viễn thám và GIS giúp cho các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách đưa ra các phương án lựa chọn có tính chiến lược về quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên và môi trường.Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã được ứng dụng rộng rãi trong thời gian gần đây và đem lại hiệu quả cao, giúp các nhà địa lý nghiên cứu, điều tra tài nguyên nắm bắt thông tin nhanh chóng và đồng bộ trên diện rộng.
Triệu Sơn là huyện địa hình bán sơn địa, có đồng bằng và miền núi, có tiềm năng đất đai đa dạng, nguồn khoáng sản lớn, nằm gần các khu kinh tế động lực, các vùng miền giàu tiềm năng của tỉnh, do đó những năm gần đây, sử dụng đất có nhiều thay đổi và biến động. Để có thể quản lý tốt thì ứng dụng viễn thám và GIS để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho huyện là nhiệm vụ cấp thiết, nhóm chúng tui đã tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Ứng dụng GIS và Viễn thám để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hoá”


2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
- Mục đích:
Xây dựng được bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hoá bằng phương pháp ứng dụng GIS và viễn thám.
- Nhiệm vụ
+ Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá
+ Khảo sát hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Sơn để phục vụ cho giải đoán ảnh vệ tinh
+Nghiên cứu khả năng khai thác và sử dụng tư liệu ảnh viễn thám trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
+ Nghiên cứu quy trình thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng phương pháp viễn thám
+ Thu thập, tổng hợp tư liệu ảnh viễn thám, bản đồ và các tài liệu khác của huyện Triệu Sơn.
+ Biết sử dụng phần mềm ENVI và ARCGIS để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hoá.
4. Giới hạn của đề tài
Về không gian: Phạm vi mà đề tài thực hiện là địa bàn huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hoá.
Về thời gian: Các ảnh Landsat 8, độ phân giải 30 m được dùng làm dữ liệu giải đoán được thu nhận vào ngày 7/2/2013
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp viễn thám và GIS: phương pháp này sử dụng phần mềm phân tích và giải đoán ảnh viễn thám ENVI 4.5 và phần mềm Arcgis được sử dụng để biên tập và lưu trữ bản đồ.
- Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin: phương pháp này được vận dụng để phân tích,tổng hợp và xử lý các tài liệu thu thập được để thấy được hiện trạng sử dụng các loại đất trên địa bàn huyện.
6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Ý nghĩa khoa học
Đề tài nghiên cứu đã cho thấy sự đa dạng trong việc kết hợp giữa Viễn thám và hệ thống thông tin địa lý để nghiên cứ thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cũng như các bản đồ chuyên đề khác.
Ý nghĩa thực tiễn
Đề tài tiến hành thành lập bản đồhiện trạng sử dụng đất, đây chính là tư liệu hữu ích phục vụ cho công tác quản lý và quy hoạch đất.
Giúp các nhà quản lý dễ dàng kiểm soát, đề ra các biện pháp sửu dụng đất hợp lý, tránh lãng phí tài nguyên, giúp bảo vệ môi trường và phát triển triển bền vững.
Việc xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất sẽ giúp cho quy hoạch sử dụng đất dễ dàng, đạt hiệu quả cao.
Cấu trúc đề tài gồm có 3 chương như sau:
CHƯƠNG 1: Tổng quan về các vấn đề nghiên cứu
CHƯƠNG 2: Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá
CHƯƠNG 3: Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Triệu Sơn bằng phương pháp viễn thámXem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©