Khảo sát quy trình chế biến, định mức sản xuất sản phẩm Bạch tuộc (Octopus spp) cắt khúc đông Block và hệ thống quản lý chất lượng HACCP tại Công ty Cổ phần

Link tải luận văn miễn phí cho ae
TÓM TẮT
Đề tài “Khảo sát quy trình chế biến, định mức sản xuất sản phẩm bạch tuộc
cắt khúc đông Block và hệ thống quản lý chất lượng HACCP tại công ty cổ
phần CBTS Kiên Cường” được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu các thông
số kĩ thuật của quy trình, tính định mức tại các công đoạn và áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng HACCP vào quy trình sản xuất. Kết quả thu được như sau:
Nắm rõ quy trình, các thông số kĩ thuật và mức độ áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng HACCP vào quy trình sản xuất sản phẩm bạch tuộc cắt khúc đông
Block. Kết quả định mức: ở công đoạn sơ chế, cỡ 40-50 là lớn nhất
(1,165±0,005), cỡ 80-100 là nhỏ nhất (1,135±0,005); ở công đoạn cấp đông
kích cỡ không ảnh hưởng đến định mức. Điều đó cho thấy, định mức phụ
thuộc vào kích cỡ nguyên liệu. Nguyên liệu có kích cỡ càng lớn thì định mức
càng nhỏ và ngược lại. Ngoài ra, tay nghề công nhân cũng ảnh hưởng lớn đến
định mức. Những công nhân lành nghề thì định mức càng thấp và ngược lại.
Từ khóa: bạch tuộc, định mức, quản lý chất lượng HACCP.
1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Một trong những ngành chủ lực của nền kinh tế Việt Nam nói chung và
đồng bằng sông Cửu Long nói riêng là chế biến xuất khẩu thủy sản. Bên cạnh
hai mặt hàng chủ lực và phổ biến là tôm sú và cá tra thì mặt hàng mực (điển
hình là bạch tuộc) cũng không kém phần quan trọng trong việc xuất khẩu sang
thị trường ngoài nước. Thế nhưng chưa có nhiều nghiên cứu về quy trình chế
biến và định mức của mặt hàng bạch tuộc đông lạnh. Bạch tuộc là loại hải sản
có nhiều dưỡng chất và có giá trị kinh tế cao nên việc tính định mức nguyên
liệu ở các công đoạn là rất cần thiết để ta chủ động điều chỉnh sản xuất, giảm
tiêu hao nguyên liệu ở mức thấp nhất. Bên cạnh giá trị dinh dưỡng thì chất
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đang là mối quan tâm lớn của con
người ngày nay. Để sản phẩm được an toàn về mặt vệ sinh cũng như tạo lòng
tin cho khách hàng, đồng thời tạo uy tín và giảm chi phí cho các doanh nghiêp

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©