những yếu tố địa lý ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch của một lãnh thổ

Link tải luận văn miễn phí cho ae
. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự hình thành & phát triển du lịch II. Các yếu tố địa lý của một lãnh thổ  Các yếu tố địa lý tự nhiên  Các yếu tố địa lý nhân văn
Các điều kiện tự thân làm nảy sinh nhu cầu du lịch  Thời gian rỗi  Khả năng tài chính của khách hàng tiềm năng  Trình độ dân trí
Các điều kiện tự thân làm nảy sinh nhu cầu du lịch  Thời gian rỗi Quỹ thời gian rỗi có thể là dịp nghỉ cuối tuần, ngày lễ, tết trọng đại, đợt nghỉ phép, kì nghỉ định kì,…  Cần xem xét với tình mùa trong năm (thời tiết, xã hội, văn hóa) để hình thành nên các sản phẩm du lịch, dự báo số lượng khách  kế hoạch kinh doanh, khai thác hợp lý
Các điều kiện tự thân làm nảy sinh nhu cầu du lịch  Thời gian rỗi Quỹ thời gian rỗi là điều kiện cần thiết hình thành nên các chuyến đi du lịch. Cần xem xét và tìm hiểu quỹ thời gian rỗi gắn liền với các khách hàng tiềm năng (người trong độ tuổi lao động, có thu nhập đảm bảo khả năng chi tiêu cho các hoạt động du lịch hay những người dưới/ trên độ tuổi lao động vẫn là khách hàng tiềm năng nếu như họ có khả năng chi tiêu do người khác bảo lãnh, trợ cấp hay do tích lũy, … mà có được)
Các điều kiện tự thân làm nảy sinh nhu cầu du lịch  Khả năng tài chính của khách hàng tiềm năng Khách hàng tiềm năng có khả năng tài chính  do bản thân mình tự tích lũy hay do người khác trợ cấp, phụ cấp để thực hiện mục tiêu đi du lịch. Khả năng tài chính rất quan trọng trong việc đảm bảo khả năng chi trả của du khách cũng như chất lượng, số lượng dịch vụ, sản phẩm mà du khách sẽ chi tiêu trong chuyến đi. Khả năng tài chính  hình thành nhu cầu đi du lịch, phong cách chi tiêu của du khách.
Các điều kiện tự thân làm nảy sinh nhu cầu du lịch  Trình độ dân trí Trình độ dân trí là một thành tố quan trọng hình thành nên nhu cầu, động cơ, thói quen, cách ứng xử của du khách. Đồng thời trình độ dân trí cũng là nhân tố quan trọng cải thiện chất lượng của sản phẩm du lịch (sự tham gia của cộng đồng địa phương)
Những điều kiện chung của một lãnh thổ  Điều kiện chính trị, xã hội  Điều kiện kinh tế  Chính sách phát triển du lịch
 Điều kiện chính trị - xã hội Điều kiện chính trị, xã hội của vùng, quốc gia, lãnh thổ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hình thành động cơ du lịch của du khách. Hòa bình, hữu nghị giữa các quốc gia dân tộc là nhân tố rất quan trọng đảm bảo tình hình an ninh du lịch, khả năng phát triển du lịch tại điểm đến.
 Điều kiện chính trị - xã hội Du khách ưu tiên đến với những đất nước và vùng du lịch có nền chính trị hòa bình ổn định - Được yên ổn và đảm bảo về tính mạng - Được tôn trọng và tự do khám phá
 Điều kiện chính trị, xã hội Đôi khi các “lực cản” lại trở thành “lực hút để phát triển du lịch  hình thành một số hoạt động trong loại hình du lịch mạo hiểm. (không phổ biến)
 Điều kiện kinh tế Kinh tế du lịch là một phần của nền kinh tế nói chung  Du lịch chịu sự chi phối rất lớn từ các ngành kinh tế khác + Nhiều ngành kinh tế góp phần cấu thành nên sản phẩm du lịch (nông nghiệp, công nghiệp chế biến, xây dựng, vận tải,…) + Tình hình kinh tế nói chung, ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành động cơ du lịch của du khách.
 Điều kiện kinh tế Thu nhập dân cư là một trong những yếu tố quyết định đến việc nảy sinh nhu cầu du lịch. Nền kinh tế khởi sắc, tăng trưởng và ổn định  có điều kiện tái đầu tư, đầu tư mới mở rộng hoạt động, làm phong phú các loại hình du lịch (giải trí, ứng dụng công nghệ cao phục vụ cho nhu cầu du khách,…). Ví dụ: du lịch không gian.
 Chính sách phát triển du lịch Chính sách du lịch của bộ máy quản lý xã hội  rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch. Chính sách đúng đắn, bao quát, có tầm nhìn, phù hợp với xu thế  thu hút khách, góp phần giải quyết bài toán bảo tồn và phát triển, mở rộng mối quan hệ giao lưu, hợp tác, góp phần tăng trưởng GDP nhờ vào việc “xuất khẩu tại chỗ”
Khả năng cung ứng nhu cầu du lịch tại địa phương  Tài nguyên du lịch  Sự sẵn sàng đón tiếp du khách
Khả năng cung ứng nhu cầu du lịch  Tài nguyên du lịch + Ảnh hưởng đến việc hình thành các sản phẩm du lịch, tính mùa trong du lịch, điều kiện an ninh du lịch + Ảnh hưởng đến việc vận chuyển, loại hình vận chuyển trong du lịch đối với du khách + Ảnh hưởng đến việc phân bố các cơ sở dịch vụ, hạ tầng
Khả năng cung ứng nhu cầu du lịch  Tài nguyên du lịch + Ảnh hưởng đến viện hình thành các sản phẩm du lịch  lực hút đối với du khách, tính độc đáo của điểm đến + Hình thành nên các lãnh thổ du lịch trọn vẹn mang tính liên kết với sự có mặt của các yếu tố văn hóa và tự nhiên + Là cơ sở quan trọng trong công tác quy hoạch du lịch hình thành nên các điểm, khu, tuyến và vùng du lịch. + Là “nguồn tài liệu quý” giúp cho công tác nghiên cứu, bảo tồn khai thác và phát triển


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©