Ứng dụng phương pháp quản trị theo mục tiêu cho khối hành chính tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Link tải miễn phí Luận văn:Ứng dụng phương pháp quản trị theo mục tiêu cho khối hành chính tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©