Định lượng Capsaicin trong ớt bằng phương pháp quang phổ

Link tải luận văn miễn phí cho ae
TÓM LƯỢC
Ớt là gia vị, có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, đặt biệt là trong y học như:
giảm đau, kháng viêm, giúp máu lưu thông tốt,… Hiện nay trên thế giới đã có nhiều
công trình nghiên cứu về ớt nhưng chưa có nghiên cứu khảo sát đơn giản về quả ớt,
một loại quả phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì thế nên chúng tui tiến
hành thực hiện đề tài “Định lượng capsaicin trong ớt bằng phương pháp quang
phổ”.
Đề tài thực hiện nhằm muốn biết hàm lượng các loại ớt khảo sát có nộng độ
capsaicin bao nhiêu trong quả ớt, và so sánh giữa ớt phơi tự nhiên và sấy trong
phòng thí nghiệm. Qua đây đưa ra phương pháp cụ thể để nhằm phát triển các lĩnh
vực sao này.
Thí nghiệm được thực hiện qua các bước đơn giản như cân mẫu, lắc mẫu có
acetone ngoài không khí trong 3 giờ, sau đó ly tâm rồi hút 1mL ra cho bay hơi và
thêm hóa chất vào, đợi 1 giờ rồi đem đo độ hấp thu.
Kết quả thu được đường chuẩn với hệ số tương quan 99,81%, ớt sừng vàng
có nồng độ capsaicin cao nhất 8,55mg/g, thấp nhất ớt chuông với 4,82mg/g và ớt
bột thành phẩm có nồng độ vượt trội 15,88mg/g. Ớt chỉ thiên phơi tự nhiên có nồng
độ capsaicin 6,32mg/g thấp hơn ớt sấy phòng thí nghiệm với nồng độ capsaicin
7,18mg/g.
Tuy vậy còn nhiều hạn chế, chỉ dung một phương pháp quang phổ, mẫu ớt
chưa đa dạng, chưa khảo sát nhiều loại ớt thành phẩm.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©