Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép phần các cấu kiện đặc biệt PDF

Link tải luận văn miễn phí cho ae đủ 2 phần
Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép phần các cấu kiện đặc biệt: Phần I gồm các nội dung: cầu thang, bể chứa chất lỏng, tường chắn đất. Đây là tài tiệu tham khảo, học tập dành cho giảng viên và sinh viên ngành Xây dựng.


Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép phần các cấu kiện đặc biệt: Phần II gồm các nội dung: silô - bunke, kết cấu mái vỏ, cấu kiện chịu uốn - xoắn. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Xây dựng.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©