Phát thanh trong cuộc cạnh tranh với các phương tiện truyền thông đại chúng

Link tải miễn phí Luận văn:Phát thanh trong cuộc cạnh tranh với các phương tiện truyền thông đại chúng : áp dụng bài học kinh nghiệm từ phát thanh của các nước phát triển vào phát thanh Việt Nam. Đề tài NCKH. QX.2003
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©