BÁO CÁO THỰC TẬP - Giải pháp bảo mật Fortinet

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Mục Lục
MỤC LỤC...................................................................................
1. TỔNG QUAN CHUNG .......................................................
1.1. Giới thiệu hãng bảo mật Fortinet ......................
1.2. Quan điểm xây dựng chính sách bảo mật .......
1.3. Nguyên lý xây dựng chính sách bảo mật.........
2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO MẬT.......................................
2.1. Giới thiệu chức năng Firewall Fortigate .............
2.1.1. Các chức năng nổi bật của phần cứng.
2.1.2. Các chức năng UTM................................
2.1.3. Các chức năng nổi bật của dịch vụ .......
2.2. Đề xuất giải pháp ................................................
2.2.1. Lớp bảo vệ ngoại vi – Phân hệ UTM....
2.2.2. Lớp bảo vệ trung tâm dữ liệu:.............
2.2.3. Các dòng thiết bị bảo mật Fortigate...
3. MÔ HÌNH GIẢI PHÁP TỔNG THỂ ....................................
1. Tổng quan chung
1.1. Giới thiệu hãng bảo mật Fortinet
Tổng quan về Fortinet
Fortinet được thành lập trong năm 2000 bởi Ken Xie – Trước đây, ông Ken Xie là sáng
lập viên, đồng chủ tịch và CEO của hãng bảo mật nổi tiếng NetScreen
 Văn phòng chính ở Sunnyvale, CA.
 Số lượng nhân viên hiện tại trên 1,500 nhân viên kỹ thuật và nghiên cứu phát
triển
 Có trên 30 văn phòng ở các châu Mỹ, châu Á và châu Âu
 Tập trung chính vào các giải pháp bảo mật.
 Là nhà tiên phong trong các hệ thống antivirus chạy trên ASIC, đảm bảo tính
bảo vệ mạng theo thời gian thực
 Đứng đầu danh sách đánh giá của IDC và Gartner đối với dòng sản phẩm UTM
 Có năng lực tài chính mạnh, phát triển nhanh.
Là công ty duy nhất đạt được 8 chứng nhận của ICSA Lab và 2 chứng chỉ NSS Lab
Các sản phẩm bảo mật của Fortinet gồm :
Fortigate Firewall : thiết bị bảo mật tường lửa + VPN, có thể tích hợp các chức năng
Antivirus, IPS, AntiSpam, Web filtering, Application Control, Data Leak Prevention …
FortiMail : thiết bị chuyên dùng để bảo vệ riêng hệ thống email khỏi
Antivirus/Worm/Spyware và AntiSpam
FortiAnalyzer : thiết bị ghi log tập trung và phân tích log, scan hệ thống để tìm ra lỗ
hỏng
FortiManager : thiết bị quản lý tập trung thiết bị Fortigate và FortiClient, cho phép
người quản trị quản lý, cấu hình, update và áp dụng chính sách bảo mật chung cho tất
tả các thiết bị Fortigate & FortiClient trong toàn hệ thống
FortiClient : phần mềm personal firewall + VPN cho người sử dụng di động. Có thể mua
thêm license để có thêm các chức năng Antivirus, AntiSpam & Web filtering
Fortiguard subscription service : license đăng ký sử dụng và update các chức năng
Antivirus, IPS, AntiSpam và Wen filtering. License có thể mua mới hàng năm hay nhiều
năm
Forticare service : dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, gia tăng thời gian bảo hành của sản phẩm
cũng như update các OS/firmware mới nhất cho sản phẩm. dịch vụ này có thể mua hàng
năm hay nhiều năm.
Các khách hàng lớn của Fortinet tại Việt Nam
Fortinet đã giới thiệu sản phẩm bảo mật của mình vào Việt Nam từ những năm 2002.
Trải qua thời gian gần 5 năm tại thị trường Việt Nam, Fortinet đã được nhiều tổ chức và
doanh nghiệp lớn tại Việt Nam tin tưởng sử dụng. Sau đây là khách hàng nổi bật của
Fortinet tại Việt Nam đã triển khai giải pháp VPN cho trụ sở chính và các chi nhánh trên
toàn quốc.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©