Ebook Hướng dẫn quy trình kĩ thuật bệnh viện: Tập 2 - NXB Y học

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI NÓI ĐẦU
Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn quy trình kĩ thuật bệnh viện tập I

kèm theo Quyết định số 1351/1999/QĐ-BYT ngày 4 tháng 5 nám 1999. Hướng dẫn quy trình kĩ thuật bệnh viện tập I là tài liệu hướng dẫn về thực hành chuyên môn kĩ thuật được áp dụng trong tất cả các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước và các cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhằm bổ sung và tiến tới hoàn thiện Hướng dản quy trình kĩ thuật bệnh viện, Bộ Y tế chỉ dạo các chuyên khoa đầu ngành tiếp tục biên soạn Hướng dẫn quy trình kĩ thuật bệnh viện tập II. Tài liệu chủ yếu gổm các kì thuật thông thường, một số kĩ thuật cấp cứu, kì thuật cao và kĩ thuật chuyên khoa sâu. Danh mục các kĩ thuật trong tài liệu này chủ yếu căn cứ vào Danh mục phán loại phẫu thuật và thủ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 1998.

Ngày 19 tháng 12 nẫm 2000, Bồ trưởng Bộ Y tế đã kí Quyết định số 4590/2000/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn quy trình kĩ thuật bệnh viện tập II.

Hướng dản quy trình kĩ thuật bệnh viện tập II gồm 17 chương có 316 kĩ
thuật:
Chương I: Hồi sức cấp cứu Chương II: Thẩn kinh-Tâm thần Chương III: Mắt
Chương IV: Tai-Mũi-Họng Chương V: Răng-Hàm-Mặt
Chương VI: Tim mạch-Lồng ngực Chương VII: Tiêu hoá Chương VIII: Gan-Mật-Tụy
Chương IX: Tiết niệu-Sinh dục Chương X: Phụ Sản Chương XI: Cơ-Xương-Khớp Chương XII: Chấn thương-Chỉnh hình Chương XIII: Bỏng Chữơng XIV: Gây mê hồi sức Chương XV: Chẩn đoán hình ảnh Chương XVI: Nội soi Chương XVII: Thận nhân tạo
Quá trình biên soạn Hướng dản quy trình kĩ thuật bệnh viện tập II rất công phu, trải qua các bước như biên soạn Hướng dẫn quy trình kĩ thuật bệnh viện tập I, với sự tham gia góp ý của nhiều bệnh viện đa khoa và chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế, một số bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tỉnh, thành phố, bệnh viện quân y.


Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©