Chế tạo và nghiên cứu các vật liệu có hiệu ứng từ nhiệt khổng lồ (GMCE) dùng trong các thiết bị làm lạnh từ thế hệ mới

Link tải miễn phí Luận văn:Chế tạo và nghiên cứu các vật liệu có hiệu ứng từ nhiệt lớn (GMCE) dùng trong các thiết bị làm lạnh từ thế hệ mới : Đề tài NCKH. QGTĐ-00-01.
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©